Personal

Här hittar du all personal och deras kontaktuppgifter.

Lise-Lott Jönsson

Lise-Lott Jönsson

V Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat

Kyrkoherde

Åsa Kalén

Åsa Kalén

V Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat

Komminister

Martin Runborg

Martin Runborg

V Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat

Organist

Elin-Maria Hjorth

Elin-Maria Hjorth

V Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat

församlingspedagog

Gunilla Hilding

Gunilla Hilding

V Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat

Kamrer

Annika Nilsson

Annika Nilsson

V Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Annika Nilsson

Arbetar på Dagstorp kyrka/kyrkogård samt på våra församlingshem

Bengt Andersson

Bengt Andersson

V Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Bengt Andersson

Arbetar på Dagstorp kyrkogård.

Anders Karlsson

Anders Karlsson

V Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Anders Karlsson

Arbetar på Hofterup kyrka/kyrkogård och V Karaby kyrkogård (nya delen)

Cecilia Nilsson

Cecilia Nilsson

V Karaby-Hofterup-Dagstorps pastorat

Kyrko - och kyrkogårdsvaktmästare

Mer om Cecilia Nilsson

Västra Karaby kyrkogård (gamla delen).