Kyrkstugan, Hofterup

Första delen av Kyrkstugan byggdes på 1844 och användes då som skola. Ny skola byggdes 1895 i Hofterup, nuvarande Byastugan, och Kyrkstugan övergick till att bli bostad för klockare och därefter kyrkovaktmästare.
Hofterups församlingsverksamhet bedrevs i hyrda lokaler och i början av 1980-talet framkom planer på att bygga ett nytt församlingshem. Det byggdes aldrig något nytt församlingshem.
Kyrkstugan blev församlingshem 1992. När det gått några år ansågs församlingshemmet för litet och 1996 utökades församlingshemmet med ytterligare ett större rum.
Interiörbilderna visar den stora salen, den mindre salen och köket.

Kyrkstugan, Hofterup

Kyrkstugan ligger mitt emot Hofterup kyrka på Byastugsvägen 108.

Enligt brandinspektioner får det vistas 40 personer i den stora salen och 20 personer i den lilla salen.

Interiörbilder från Kyrkstugan.