Promenader

På måndagar tar vi en lite kortare promenad i lugnt tempo. Vi ses på Granstugans parkering kl. 13.00. Vi avsluta med Kaffe i Granstugans trädgård 14.00.
Kontaktperson: Åsa Kalén

Varje tisdag kl. 10.00 träffas vi vid Granstugan i Dösjebro för att gemensamt promenera ca. 1 timme.
Promenaden avslutas med gemensam frukost i Granstugans trädgård kl. 10.00
Kontaktperson: Gertrud Ek