Syföreningen i Hofterup

ses i Kyrkstugan, var fjärde onsdag kl. 14

Vi startar sen igen till hösten i september.
Träffarna är den andra onsdagen i månaden kl. 14.00-16.00.

Datum: 14 september, 12 oktober, 9 november, 14 december