Syföreningen i Hofterup

Träffas i kyrkstugan Hofterup den 11 maj kl. 14.00.

Vi startar sen igen till hösten i september.
Träffar alltid den andra onsdagen i månaden kl. 14.00-16.00.