Barn och unga

Vi har verksamhet både för föräldrar med små barn och för de lite äldre barnen/ungdomarna.

OBS! Verksamheten anpassas efter Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.