Barn och unga

Vi har verksamhet både för föräldrar med små barn och för de lite äldre barnen/ungdomarna.

Öppet hus med babyrytmik

tisdagar kl. 9.30-12.00 i Granstugan

PANNKAKSFREDAG!

Öppet hus kl. 9.30-12.00 i Granstugan

Studiehjälp

för mellanstadiet