En liten flicka sitter på golvet med en leksak i handen framför en vuxen.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och unga

- verksamhet både för föräldrar med små barn och för de lite äldre barnen/ungdomarna.

Ateljé Iris

verksamhet för 6-9 år

Öppet hus med babyrytmik

tisdagar kl. 9.30-12.00 i Granstugan

PANNKAKSFREDAG!

Öppet hus kl. 9.30-12.00 i Granstugan

Solstrålarna

sångstund för 3-4 åringar tillsammans med en vuxen

Himlaväsen

musiklek för 5-åringar

Månstrålarna

kör för de yngre rösterna

Cantaton

kör för de äldre barnen