Musik

i Dösjebro församling

Månstrålarna

kör för de yngre rösterna

Cantaton

kör för de äldre barnen

Foto: IKON

Glädjekören

Kom och sjung på onsdagar!

Sång i gemenskap med café

Drop-in - För alla som tycker om att sjunga eller bara lyssna