En man spelar kyrkorgel.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Körer och musik

- för liten och stor

Solstrålarna

sångstund för 3-4 åringar tillsammans med en vuxen

Himlaväsen

musiklek för 5-åringar

Månstrålarna

kör för de yngre rösterna

Cantaton

kör för de äldre barnen

Sång i gemenskap med café

Drop-in - För alla som tycker om att sjunga eller bara lyssna