Pastoratets organisation

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i pastoratet.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt. Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade i församlingarna.
Kyrkofullmäktige väljer ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnden.

I varje pastorat ska finnas ett kyrkoråd som styrelse.

Kyrkorådets uppgifter är att ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.  Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning.

I varje församling som ingår i ett pastorat ska finnas ett församlingsråd som styrelse.

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.