Församlingens organisation

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i FÖRSAMLINGEN.

Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt. Kyrkofullmäktige väljs av de röstberättigade i församlingen.
Kyrkofullmäktige väljer ledamöter och ersättare i kyrkorådet och valnämnden.

I varje FÖRSAMLING ska DET finnas ett kyrkoråd som styrelse.

Kyrkorådets uppgifter är att ha omsorg om församlingslivet och har gemensamt med kyrkoherden ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.  Kyrkorådet ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens eller pastoratets ekonomiska ställning.