Granstugan, Dösjebro

Församlingshem och pastorsexpedition.

Granstugan, Dösjebro

Granstugan i Dösjebro ligger på H O Möllers väg 10 och används både som församlingshem och pastorsexpedition. Du hittar oss här: https://kartor.eniro.se/m/gdNci
Pastorsexpeditionen har öppet måndag-fredag melllan kl. 10.00 - 12.00.
För verksamheter i församlingshemmet se i vår kalender eller under respektive grupp.

Församlingshemmet donerades från början av Elisabeth och Hans Oscar Möller med tillhörande mark (se bild). Församlinghemmet ansågs inte helt ändamålenligt för församlingens verksamhet och revs 1987.
Nybyggnation av församlingsdelen gjordes 1987-1988 och invigdes 24 april 1988.
När Västra Karaby, Hofterup och Dagstorps pastorat bildades 1 januari 1992 fanns ingen pastorsexpedition, utan denna fick placeras i Västra Karaby prästgård.
Hösten 1994 påbörjades en tillbyggnad av Granstugan för att även rymma pastorsexpedition. Tillbyggnaden var klar och invigdes 19 mars 1995.

 

Interiörbilder från församlingsdelen i Granstugan