Konfirmation

Om du är intresserad av eller vill anmäla dig till församlingens konfirmationsgrupp klicka här

Om du Vill du veta mer om konfirmandverksamhet titta gärna på svenska kyrkans information:
https://www.svenskakyrkan.se/konfirmation