Vikens församling

I Viken trivs man… det är nära till det mesta – till havet, friska vindar och saltstänk, till Kullaberg, promenader i skog och mark, till storstaden med arbetsplatser, kultur och shopping. Och nära till kyrkan som ligger mitt i byn!

Kostnadsfri kyrktaxi

042 - 33 00 00 Begär kyrktaxi, uppge namn och adress samt vart man vill åka. Var ute i god tid, ring inte samma dag. För alla, även de som har färdtjänst.

Anmälan TacoTack (årskurs 6-9)
Anmälan Kyrkkockarna i Viken
Anmälan Miniorerna i Viken (OBS: ej Miniorkören)
Anmälan Juniorerna i Viken
Anmälan Barn- och ungdomskörerna i Viken
Anmälan Old Singers
Anmälan Konfirmation Sommargruppen i Viken
Anmälan Konfirmation Vintergruppen i Viken, anmälan stängd

Barnverksamhet i Viken

Varje vecka är alla daglediga föräldrar och barn välkomna till Kyrkis. Vi erbjuder även verksamheter för barn som kräver anmälan.

Ungdom/konfirmation i Viken

Det är populärt att konfirmera sig i Vikens församling. Vi erbjuder både terminsläsning och sommarläsning.

För vuxna i Viken

Vikens församling erbjuder sopplunch, föredrag, lekmannakår och studiecirkel.

Körer och musik i Vikens kyrka

Musik är viktigt i Vikens församling. Kyrkan fylls när det är lunchmusik men man kan också vara med och sjunga själv in någon av våra körer. Både vuxna och barn är välkomna!

Levande möten

Tanken med Levande möten är att två personer, med olika eller snarlika infallsvinklar och kompetenser, möts i ett samtal utan moderator där vi som finns i rummet får vara medmötare där och då.

TacoTack

För dig i årskurs 6-9 - tacos, chill, pingis, brädspel, musik - häng på!

Här finner du kontaktuppgifter till de som arbetar i Vikens församling.