Meny

Löddebygdens församling

Välkommen till församlingens hemsida. Här kan du hitta det mesta om våra mötesplatser och dess innehåll.

INFORMATION ANGÅENDE VECKANS VERKSAMHETER!

Vi kommer att fira våra gudstjänster som vanligt, en del annonserade mässor byts till gudstjänst. Om man vill fira nattvard tar man kontakt med Kyrkoherde Owe Backland.

I veckan ställs våra vuxenverksamheter in.
Barn och ungdomsgrupperna håller öppet så länge skolor/förskolor håller öppet. 

Församlingshemmet och kyrkorna kommer att vara öppna så mycket som möjligt och personal finns där för samtal om någon så önskar. 

Vi kommer att hålla er uppdaterade på våra sociala medier om våra verksamheter.Löddebygdens församling följer de direktiv berörda myndigheter ger för att undvika spridning av corvid-19/coronaviruset.

Kontaktperson Owe Backland 046-708041