Löddebygdens församling

Välkommen till Svenska Kyrkan i Löddeköpinge, Barsebäck & Hög

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.

Diakonifokus ersätter det som tidigare hette Diakonins månad. 
Under september månad kommer vi, tillsammans med kringliggande församlingar och pastorat att på olika sätt belysa ämnet ensamhet, som är temat för detta och nästkommande år.

Välkommen till någon av våra gudstjänster som firas enligt kalendern.

Uppslagen psalmbok, psalm 21
Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Efter rådande omständigheter får vi inte vara mer än 50 personer, eller så många som ryms i våra mindre kyrkorum, vid varje tillfälle. Så om du möts av en stängd kyrkport beror det på att det är fullt i kyrkan.
Vi hoppas att du har förståelse för detta, men vi hälsar dig då varmt välkommen vid en av de andra gudstjänsterna.

Om du inte vill komma till kyrkan så finns möjlighet här nedan att följa någon av de gudstjänster runt om i Sverige i Svenska kyrkan som sänds digitlat. På så sätt har vi möjlighten att mötas både personligen och digitalt. Ta hand om varandra på bästa sätt. Vi ser mot uppståndelsens ljus tillsammans i en mörk värld.

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER!

Foto: Louise Koster

Instagram: loddebygdensforsamling                                  Facebook: Löddebygdens församling Svenska kyrkan