pianitangenter och notblad
Foto: steve buissinne, pixabay

Musikverksamheter

Musik och sång är en stor del av kyrkans liv.
Vi erbjuder bl.a. körer, marimbagrupper och tillgång till musikrum.