Meny

Musikverksamheter

Gudstjänsten är det mest centrala i kyrkans liv. Där kan vi mötas i stillhet och reflektion med varandra och Gud. Musiken och sången kan både hjälpa oss att förstärka och komplettera det talade ordet.