pianitangenter och notblad
Foto: steve buissinne, pixabay

Musikverksamheter

Musik och sång är en stor del av kyrkans liv.
Vi erbjuder bl.a. körer, marimbagrupper och tillgång till musikrum.

Musik vid ån

Välkommen till konserter under juni, juli och augusti

Irenakören

en kör för dig som gillar att sjunga lite av varje och gärna deltar i projekt.

En psalmbok och en mikrofon ligger framlagda. I bakgrunden syns sjungande barn.

Barnkör/ ungdomskör

Kom och sjung med oss!

instrumentet marimba med dess slagpinnar

Mufaro marimba

För dig som går i årskurs 1-3, grupp i Barsebäck

instrumentet marimba med dess slagpinnar

Tariro marimba

För dig som är 7-11 år, grupp i Löddeköpinge

instrumentet marimba med dess slagpinnar

Rugare marimba

För dig som är 12 år och uppåt

Mhanzi marimba

För dig som vill prova ett annorlunda instrument

instrumentet marimba med dess slagpinnar

Jabula marimba

För dig som är senior

En förstärkare med inkopplad elgitarr

Musikrum

I församlingen finns ett bra musikrum som du har möjlighet att låna.