Tack för att du är medlem!

Svenska kyrkan är en mötesplats där du får komma precis så som du är! Tillsammans vill vi dela livet, reflektera över vad tro är och få vara en öppen plats – med låga tröskar och högt i tak!

Ditt medlemskap bidrar till att kyrkan kan finnas till för människor i livets alla skeenden. Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift och vi i Löddebygdens församling vill tacka dig för att du gör det möjligt för oss att bland annat erbjuda stämningsfulla musikupplevelser, värdefulla aktiviteter och olika typer av mötesplatser för ung som gammal, där alla är välkomna.

Här är 10 anledningar till att vara medlem:
1. Gudstjänster - en rastplats mitt i vardagen
2. Dop, konfirmation, vigsel, begravning
3. Värdefulla aktiviteter för familjer, barn och unga vuxna
4. Olika mötesplatser för äldre 
5. Församlingen har ett rikt musikliv med bland annat körer och konserter
6. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen och kallas ibland för
    kyrkans sociala arbete
7. Samtal vid kris eller behov av stöd – präster & diakoner har tystnadsplikt
8. Act Svenska kyrkan är medlem i ACT alliansen, ett nätverk av kyrkor och                  gräsrotsrörelser som kämpar mot orättvisor över hela världen
9. Kyrkobyggnaderna är värdefulla kulturarv som ska vårdas
10. Svenska kyrkan finns alltid tillgänglig, både lokalt och i utlandet för svenskar           som turistar eller bor utomlands.

 

Vi finns här för dig! Dessutom bidrar ditt medlemskap till att vi som kyrka kan finnas till för människor i livets alla skeenden, både i glädjen och i sorgen. Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift och vi i Löddebygdens församling vill tacka dig, för att du gör det möjligt för oss att bland annat erbjuda stämningsfulla musikupplevelser, värdefulla aktiviteter och olika typer av mötesplatser för ung som gammal, där alla är välkomna. På denna sida kan du läsa mer om vad kyrkoavgiften används till.


Allas lika värde
Varje människa är oändligt värdefull. Svenska kyrkan tror på alla människors lika värde och arbetar utifrån det, oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller trosuppfattning. Svenska kyrkan finns där människor finns och är en mötesplats genom livet. Vi finns både lokalt och i utlandet för svenskar som turistar eller bor utomlands.

Gudstjänster & Musik
I Löddebygdens församling firas många olika typer av gudstjänster. Varje söndag
kl. 11.00 firas alltid Gudstjänst eller Mässa i någon av våra medeltida kyrkor.
I församlingen finns också Gudstjänst för Små och Stora, Unga mässor, Taizémässor, Kvällsmässor, Sinnesromässor och mycket mer. Här finns också mycket musik! Församlingen har olika körer för barn, unga och vuxna och flera marimbagrupper. Vi har också Musikandakter och Musikkvällar i kyrkan, Musik workshops och konserter.

Barn, unga & äldre – här finns något för alla!
Vår populära öppengrupp ”Kyrkis” har öppet måndag, onsdag och fredag förmiddag och är en träffpunkt för föräldrar och barn. Vi erbjuder också Miniorgrupper, Juniorgrupper, barnkör, babyrytmik och dopträffar.

Vi är glada över att ha ett stort antal konfirmander i vår församling! Vi har möjlighet att erbjuda olika typer av grupper, göra spännande och intressanta resor och läger. Efter konfirmationen finns möjlighet att fortsätta i KU, Kyrkans Unga, en plats att bara vara och få fortsätta hänga med kompisarna och vara i kyrkan. Vi har också en Unga vuxna grupp, där finns möjligheten att låta sin tro djupna och samtala om livets stora och små frågor.

Gillar du att se på film eller umgås över en kopp kaffe? En gång i månaden visas en film på storbildsskärm i församlingshemmet. Varje torsdag kl. 13.30 inbjuds den som vill till Öppet hus.
I församlingen finns också Leva vidare grupper, som är en grupp för den som mist någon nära. Det finns olika typer av samtalsgrupper om livet och tro.

Kyrka både här & där
Löddebygdens församling har ett rikt internationellt arbete. Internationella gruppen Kedjan arbetat för olika kampanjer så som Julkampanjen och Fastekampanjen tillsammans med Svenska kyrkans Internationella arbete, som i år byter namn till ACT Svenska kyrkan. Församlingen har även projekt i Tanzania och i Estland. Svenska kyrkan finns på plats i krisdrabbade områden runt om i världen. Tron får konsekvenser och därför engagerar Svenska kyrkan sig för hållbar utveckling, klimatet och flyktingar. I vår församling har vi tre medeltida
kyrkor. Genom ditt medlemskap har vi möjlighet att förvalta och vårda vårt gemensamma kulturarv.

Diakoni & samtal
Diakoni är kyrkans sociala arbete och finns till för att på olika vis stötta människor i utsatthet. Vi finns i församlingshemmet men finns också tillgängliga för hembesök. Ibland behöver man prata med någon och i församling finns präster och diakon som alla har tystnadsplikt. Vi finns här, både för själavårdssamtal men också för krishantering. Det finns även möjlighet att nå Jourhavande Präst tider på dygnet när annat är stängt, Jourhavande Präst nås via 112. Möjlighet finns också att få stöd i sorgen när någon nära har dött.

Livets olika skeenden
Dop, vigsel och begravning. Svenska kyrkan är en mötesplats genom livet, både i dess djupaste glädje och dess stora sorg.

Dopet är en gåva där Gud bjuder in och där vi får ta emot! Alla är välkomna att döpas. Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan och upptagen i den världsvida kyrkan.

Planerar ni bröllop? Den som är medlem i Svenska kyrkan har möjlighet att vigas i kyrkan. I vår församling finns tre vackra kyrkor att fira vigselgudstjänsten i.

Alla i Sverige betalar en begravningsavgift, denna finansierar begravningskapell, transporter, bisättning, kremering, gravsättning samt begravningsplats. Som medlem i Svenska kyrkan är begravningsgudstjänsten i kyrkan kostnadsfri.


Var aldrig rädd för att höra av dig till oss, vi finns här för dig!

Är du inte medlem men vill gärna bli?
Klicka här för en blankett att printa själv och lämna till expeditionen

Fyll i formulär nedan om du vill att vi  skickar en blankett hem till dig med frankerat returkuvert


Tack för att du är med och bidrar!

Jag vill gärna att ni sänder en inträdesblankett till mig