Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Att mista en anhörig eller nära vän är en svår upplevelse, där man ställs inför både sin egen sorg samtidigt som en rad praktiska frågor måste lösas och besvaras.

Vi behöver hjälp av både anhöriga och vänner i sorgens stund, men vi kan också behöva hjälp av någon som är van att möta människor i sorg. Till pastorsexpeditionen kan ni alltid vända er för att få kontakt med någon av våra präster.

Begravningen föregås av ett personligt samtal med den präst som ska leda begravningsgudstjänsten.

I församlingen finns ett bårtäcke att låna vid begravningen. Bårtäcke är en textil smyckning som kan läggas över kistan och som ersätter kistdekoration av blommor.

Läs gärna vår Begravningsbroschyr, i den finns ytterligare information om begravning.  Broschyren

Expeditionspersonal och präster hjälper också gärna till med dina frågor och via pastorsexpeditionen kan du få hjälp med att välja gravplats.