Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Leva vidare

församlingens sorgegrupp

Ni som har mist någon närstående hälsas välkommen till samtal om att möta döden och om sorgen.
Vi delar tankar, känslor samt upplevelser från före och efter dödsfallet. Tillsammans kan vi genom delade erfarenheter förmedla styrka och hopp till varandra, och hitta vägar vidare i livet!

Om du har frågor eller andra funderingar ring gärna
Elin Westerholm, präst, 046-70 80 44,
samtalsledare för leva vidare gruppen.

Må din väg gå dig till mötes
och må vinden vara din vän
och må solen värma din kind
och må regnet vattna själens jord
och tills vi möts igen må Gud hålla,
hålla dig i sin hand.

Bild: Kerstin Andersson

Psalm 730
Text trad irlänsk bön, P.Harling,
Musik irländska melodin.

 

Elin Westerholm

Elin Westerholm

Löddebygdens församling

Komminister

Lotten Englund

Lotten Englund

Löddebygdens församling

Diakon