Foto: https://www.svenskakyrkan.se/fotoweb/archives/5001-Nationella-bilder/?80=Madelen%20Zander%20%2FIkon

Diakoni

Lotten Englund

Lotten Englund

Löddebygdens församling

Diakon