Foto: https://www.svenskakyrkan.se/fotoweb/archives/5001-Nationella-bilder/?80=Madelen%20Zander%20%2FIkon

Diakoni

Skogsstig

På spåret med Lotten

Walk and Talk

kaffekopp

Öppet Hus

En mötesplats för dig som går hemma dagtid och vill dela gemenskap med andra till eftermiddagskaffet.

Leva vidare

församlingens sorgegrupp

Samtal

När du vill ha någon att tala med.