En psalmbok med psalm 21, Måne och sol, uppslagen.
Foto: Carl Anders Nilsson /Ikon

Gudstjänst

Gudstjänster firas varje söndag i Svenska kyrkans församlingar, och ofta andra dagar också. En gudstjänst är alltid öppen för alla.

Mitt i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp samlas vi till gudstjänst. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, den som är van gudstjänstfirare och den som är ovan.

I kalendern hittar du gudstjänster som firas i Löddebygdens församling.
Du kan också ladda ner appen Kyrkguiden för att se vad som är på gång. 

DET FINNS EN KRAFT I ATT MÖTA GUD TILLSAMMANS
Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Vi befinner oss i olika skeden i vår tro, växer på olika sätt och vi behöver varandra för att förstå och inspireras. Vi får sjunga, lyssna, läsa trosbekännelsen och be tillsammans.

VI SJUNGER, BER OCH REFLEKTERAR ÖVER BIBELN
En gudstjänst kan gå till på många olika sätt, men vi sjunger ofta psalmer, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion, och ber. Ibland firar vi också nattvard.

Förhoppningen är att söndagens gudstjänst ska ge besökarna ny energi för att orka med den stundande veckan med allt vad den innehåller.