kedja
Foto: manfred richter, pixabay

Kedjan

är en grupp som arbetar med frågor som gäller våra medmänniskor både globalt och lokalt i församlingen.

 Gruppen kallar sig för ”Kedjan” just för att vi alla är små delar som kan sammanfogas till en länk som kan bli stark. För just styrkan kan ge kraften att kunna hjälpa och bidra på många och olika sätt.

Nu behöver vi just dig som tycker att dessa frågor är viktiga och som vill sträcka ut en hand för just detta arbete i församlingen. Det internationella arbetet är åldersöverskridande och lika viktigt om du är ung eller äldre. Kom och var med när du kan och känner att du har tid, men kontakta oss gärna så vi vet att du finns till för gruppen.

Gruppen träffas regelbundet för att samtala kring dessa viktiga ämnen. Vi håller i de kampanjer som Svenska kyrkan i hela landet håller några gånger per år men är också engagerade i de lokalt arrangerade dagar som hålls i församlingens regi.        Så intresserar dessa frågor dig så kom och var med i ett viktigt arbete för oss och våra medmänniskor i världen och vår klimatpåverkan.

I vår församling finns det ett stort engagemang kring frågorna rättvisa- medmänsklighet och klimatfrågor. I församlingen finns det redan en närvaro i andra länder, vi har en vänort i Estland – Urvaste, vi finns i Zimbabwe, Sydafrika och Tanzania med en del samarbeten via våra anställda. Här bidrar även gruppen med stöd och hjälp på olika sätt.

 Tcker du att det skulle vara intressant att vara med i gruppen så hör av dig till.
Kerstin Andersson, samordnare för ”Kedjan” i Löddebygdens församling tillsammans med Britten Erlandsson

Britt-Marie Erlandsson

Britt-Marie Erlandsson

Löddebygdens församling

Assistent församlingsexpeditionen