Kyrkogårdsförvaltning

På denna sidan hittar ni det som har med kyrkogårdar och dess skötsel att göra

Löddebygdens kyrkogårdsförvaltning ansvarar för skötsel och drift av Löddeköpinge, Barsebäcks och Högs kyrkogårdar samt Trons kapell.

Det är begravningslagen som reglerar vår verksamhet för alla oavsett kyrkotillhörighet eller annan tro.

Kontakta förvaltningen/församlingsexpeditionen för bokning av kyrkor, kapell, gravrättsärenden visningar av gravar, gravvårdsritningar samt gravsättning av kistor och urnor.

Det åligger kyrkogårdsförvaltningen att föra gravbok där bl a aktuella uppgifter skall finnas om gravrättsinnehavaren/arna. När gravrättsinnehavare avlider är det därför dödsboets skyldighet att inom sex månader anmäla ny gravrätts-innehavare till förvaltningen. Glöm inte att anmäla adressändring till förvaltningen.

Länk till begravningslagen

 

Kyrkogårdsförvaltningens öppettider är:
Måndag- tisdag 10-12 (lunch 12.00-13.00)
Torsdag 13.00-15.00

Adress
Löddeköpinge församlingshem
Pålsavägen 2
246 35 Löddeköpinge

Telefon 046 708040

 

 Löddebygdens kyrkogårdsförvaltning ansvarar för skötsel och drift av Löddeköpinge, Barsebäcks och Högs kyrkogårdar samt Trons kapell.

Trons kapell är en plats där man kan ha borgeliga begravningar.

Det är begravningslagen som reglerar vår verksamhet för alla oavsett kyrkotillhörighet eller annan tro.

Kontakta förvaltningen/församlingsexpeditionen för bokning av kyrkor, kapell, gravrättsärenden visningar av gravar, gravvårdsritningar samt gravsättning av kistor och urnor.

 

Britt-Marie Erlandsson

Britt-Marie Erlandsson

Löddebygdens församling

Assistent församlingsexpeditionen

Mer om Britt-Marie Erlandsson

Assistent

Christer Arneson

Christer Arneson

Löddebygdens församling

Kyrkvaktmästare - Arbetsledare

Mer om Christer Arneson

Kyrkvaktmästare