Pilgrimssidan

för Löddebygdens församling

Pilgrim -vad är det?

Den som leder inåt i oss själva, in mot den heligaste av alla platser - mötesplatsen med Gud.

En pilgrim ber med fötterna, kan man säga. Hon går för att hon längtar och så blir vandringen en bön. Ofta går pilgrimsvandringarna ute i den vackra naturen, i skogen eller längs havet, men en pilgrimsvandring kan också ske mitt inne i en stad. Vandringen kan vara några timmar, en dag, en vecka eller längre. Vandrar vi flera dagar övernattar vi ofta i enkelhet på golven i församlingshem längs vägen.

Pilgrimens sju nyckelord är enkelhet, långsamhet, andlighet, delande, bekymmerslöshet, frihet och tystnad. Varje pilgrimsvandring präglas av nyckelorden. 

Pilgrimsarbetet i Lunds stift växer. Det finns en allt större efterfrågan från församlingar och enskilda som vill få utbildning, fördjupning och hjälp att genomföra vandringar. Intresset för Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är överraskande stort och vi får många förfrågningar om samarbete. Av stiftets alla församlingar ingår 50 stycken i Pilgrimsvägen Skåne Blekinges sträckning och därmed nätverk. Församlingarna är indelade i sex olika regioner som var och en ansvarar för sin delsträckning av Pilgrimsvägen

Birgittavägen
Birgittavägen Söder – Barmhärtighetens väg
från Malmö-Lund till Skånes Fagerhult där Birgittavägen Norr tar vid.

Vår del av pilgrimsvägen Birgittavägen söder leder till Vadstena kloster. Sedan kan man fortsätta ännu längre norrut till Nidaros (Trondheim i Norge) som är slutmålet.

Mer om pilgrimslederna kan ni läsa på www. pilgrimsvagen.se