Fullmäktige i Löddebygdens församling

2022-2025

Utsedda ledamöter och ersättare för 
mandatperioden 2022.01.01—2025.12.31

Löddebygdens församling Rättvisa och Miljödemokraterna
Ledamöter:
Rickard Berg Hirche

Samlingslista i Löddebygdens församling
Ledamöter:                                              
Therese Nilsson                                                                                         
Bo Hirche
Lotte Hyldgaard
Ellen Holmberg
Ingrid Brink
Krister Ausner
Lars Persson 
Kerstin Wessmark Syde
Jan Andersson
Patricia Westthorp-Johannesson
Christina Christensson
Lars Thulin
Jan-Erik Stranquist
Ingrid Grap
Lars Ingvar Larsson
Gert Malmros
Lennart Blomqvist
Gertrud Blomqvist
Ingegärd Tryggvason
Märtha Odell Persson
Tommy Hejde

Ersättare:
Britt-Marie Erlandsson
Lola Brundin
Bertil Strand
Ann-Christin Persson
Kristine Åström
Linda Thomasson
Ann Linder
Britt Nilsson
Ove Nilsson
Leif Singbrant

Sverigedemokraterna
Ledamöter:
Lucas Seiersen Steneram