nål och tråd
Foto: monicore, pixabay

Högs sy och samtalsförening

Vi träffas i hemmen cirka 3 gånger på våren och 2 gånger på hösten.

Är det någon som känner att det skulle vara roligt att vara med i vår förening så hör av dig till Märta Odell Persson 0705 972320