Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Högs sy och samtalsförening

Vi träffas i hemmen cirka 3 gånger på våren och 2 gånger på hösten.

Är det någon som känner att det skulle vara roligt att vara med i vår förening så hör av dig till Märta Odell Persson 0705 972320 

 

Under hösten inbjuder vi till:

Tacksägelsedagen 13 oktober kl. 16.00 i Högs kyrka, extra musik,
bjuder vi på förtäring i anslutning till skördegudstjänsten.

Söndagen 24 november kl. 15.00
Inbjuder vi till Höstkaffe i Löddeköpinge församlingshem detta ersätter vårt julkaffe i år. Konceptet blir ungefär detsamma men vi får lyssna till föredrag om Högsgården.

”Höghusflytt” -Arkeolog P.U. Hörberg berättar om hur en gård i Hög blev Skånegården på Skansen.

Det blir även lotterier och naturligtvis kaffe med hembakt till självkostnadspris.
Behållningen går till välgörande ändamål.