Foto: Kerstin Andersson

Våra kyrkor

I församlingen finns tre vackra medeltidskyrkor. Här finns rum för enskild bön, gudstjänster, musikupplevelser. Men även vid livets högtider som dop, konfirmation, vigsel eller avsked.