händer med jord och en frö som växer
Foto: pexels, pixabay

Internationellt arbete

Instruments for Tanzania

Ett projekt i den världsvida kyrkan

Urvaste

en vänort i Estland sedan 1994

kedja

Kedjan

är en grupp som arbetar med frågor som gäller våra medmänniskor, både globalt och lokalt i församlingen.