Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Projekt

Tanzania och Zimbabwe

Torleif Forslund

Torleif Forslund

Löddebygdens församling

Kyrkomusiker

ZIMBABWE

 

Projekt 1

Yarira Ngoma projekt – Maringambizi secondary School
(Mberengwa District, - Zimbabwe)

Yarira Ngoma är en utryck på Shona som betyder, ‘ Nån form av musik är på gång’. I början av februari 2017,startade jag projektet ’Yarira Ngoma’. Målet var att ge tillbaka till skolan och byn/samhället där jag har min uppväxt. Under tiden när jag var student på Maringambizi Secondary skola, fanns det inga marimbor eller mbiror, då visste eleverna inte vad det är som kallas marimba eller Nyunganyunga mbira. Maringambizi skola, som ligger i Mberengwa distrikt, anses som en glömd periferi i Zimbabwes sammanhang, och skolan anses vara mycket fattig och missgynnad i ett land har fylld av skam och en omfattande fattigdom. Skolan, (som tidigare på min tid i skolan) har musik på schemat, men ämnet var vilande eftersom det inte fanns något annat än en blockwriter på skolan. Situationen är densamma, nästan 32 år efter det att jag slutade här. På grund av detta, tänkte jag att samla pengar (på olika sätt), för att köpa marimbor, mbiror och trummor och sen ger studenterna två veckors intensiv undervisning tillsammans med lärare och rektorn på skolan. Min god vän, Gunnar Waerness deltog i projektet i Mars 2017 och vi startade med en preliminär budget på 140 000 kronor.

Gunnar och jag samlade in pengar genom att donera vår egen tid, hålla konserter och vända oss till organisationer i lokal samhället i södra Sverige, då fick vi möjlighet att investera i /(samla till) 8 stycken marimba, 10 stycken mbira, 2 stycken trummor, scenkostymer för ensemblerna, och betala dansare för att instruera en dansgrupp. I slutet av de 2 veckors intensiv undervisning, uppträdde ensemblerna inför mycket folk (ca 600) från olika byar där eleverna kommer ifrån.

Vi har ännu inte klart med den slutliga budgeten för projektet, men vi har samlat in cirka 70 000 kronor. Målet är att fortsätta med detta musik projektet, genom att donera mer instrument, musik böcker och eventuellt, att hjälpa skolan med att bygga ett musik klassrum.

Vill ni veta mera så tala med Tipei

 

Projekt 2
Bronkonstruktion på Madherere flod i Madhevere By  2017

I början av året 2017 fick Zimbabwe mycket mer regn än förväntat. Tyvärr, kom med regnet även förödelse, istället för att ge liv tog det tog det liv. Några människor miste livet när de försökte korsa översvämmade floder, antingen till fots eller i bilar eller bussar. Översvämmade floder blev ett hinder för att kunna ta sig till viktiga instanser i samhället. Exempelvis, kunde inte barnen gå till skolan, och om någon blev sjuk, fanns det ingen möjlighet att ta den sjuka personen till sjukhuset. Byn Madhevere blev påverkad av det kraftiga och destruktiva regnet. Floden Madhevere blev översvämmand, vilket gjorde att barnen i byn fick svårt att korsa floden på sin väg till skolan. Så de stannad kvar hemma i några veckor. På grund av denna dåliga situation bestämde sig byborna, vilka en hel del är utsprida i antingen Zimbabwe eller utomlands för att jobba, att man skulle bygga en bro.
En förening som kallas Madhevere Development Association bildades, med sju kommittémedlemmar som ledde projektet ’Bronkonstruktion på Madhevere flod’.  Kommitteen bestämde om att varje medlem skulle betala US$5,00 varje månad i sex månader. Dock, kom några utmaningar för projektet, till exempel, fanns det ingen i gruppen med expertis inom konstruktionsbygge och det saknades pengar till brobygget i budget.
Kommittén vädjade till mig om att söka hjälp från Löddebygdens församling, och det gjorde jag. Lyckligtvis, fick projektet mycket hjälp från Löddebygdens församling i följande sats;

1.     25/02/17                SEK 2 550,00

2.     16/03/17                SEK 494,00

3.     09/05/17                SEK 4 298,00

4.     13/06/17                SEK 1 708,00

 Totalt:-                            SEK 9 050,00

Madhevere Development Association är jättetacksam för all hjälp som det fick från Löddebygdens församling, ungdomar samt samhället i Löddeköpinge. Projektet skulle inte ha varit komplett om Löddebygdens församling inte hade sträckte sin snälla och hjälpsamma hand i projektet.

Herre välsigna er alla.

Tipei Marazanye

Tipei Marazanye

Löddebygdens församling

Församlingsmusiker