Zimbabwe

Foto: Louise Koster

Tipei Marazanye är en av församlingens musiker.
Han har bott i Sverige i många år men kommer ursprungligen från Zimbabwe, där han fortfarande har en del familj kvar.
Här kan ni läsa om hur Tipei beskriver några av de projekt församlingen genom åren haft en naturlig länk till.

Projekt 1
Yarira Ngoma projekt – Maringambizi secondary School
(Mberengwa District, - Zimbabwe)

Yarira Ngoma är en utryck på Shona som betyder, ‘ Nån form av musik är på gång’. I början av februari 2017, startade jag projektet Yarira Ngoma. Målet var att ge tillbaka till skolan och byn/samhället där jag är uppvuxen. Under tiden då jag själv var student på Maringambizi Secondary skola fanns det inga marimbor eller mbiror på skolan, vi visste inte ens vad det är som kallas marimba eller Nyunganyunga mbira. Maringambizi skola, som ligger i Mberengwa distrikt, anses som en glömd periferi i Zimbabwes sammanhang, och skolan anses vara mycket fattig och missgynnad i ett land som är fyllt av skam och en omfattande fattigdom. Skolan, (som också tidigare, på min tid i skolan) har musik på schemat, men ämnet var vilande eftersom det inte fanns något annat än en blockwriter på skolan. Situationen är densamma, nästan 32 år efter det att jag slutade här. På grund av detta, tänkte jag att jag ville samla in pengar på olika sätt, för att köpa marimbor, mbiror och trummor och sen ge studenterna två veckors intensiv undervisning tillsammans med lärare och rektorn på skolan. Min gode vän, Gunnar Waerness anslöt sig till projektet i Mars 2017.

Gunnar och jag samlade in pengar genom att donera vår egen tid, hålla konserter och vända oss till organisationer i lokalsamhället i södra Sverige. Vi fick vi möjlighet att investera i/samla in till 8 stycken marimbor, 10 stycken mbira, 2 stycken trummor, scenkostymer för ensemblerna och vi kunde betala dansare för att instruera en dansgrupp. Allt detta tog vi med oss till Zimbabwe och Maringambizi secondary School.
I slutet av 2 veckors intensiv undervisning, uppträdde ensemblerna inför mycket folk (ca 600) från olika byar där eleverna kommer ifrån.

Målet är att fortsätta med detta musikprojektet, genom att donera mer instrument, musikböcker och eventuellt, att hjälpa skolan med att bygga ett klassrum för musik.

Vill ni veta mera så kontakta gärna Tipei

 

Projekt 2
Brokonstruktion på Madherere flod i Madhevere By  2017

I början av året 2017 fick Zimbabwe mycket mer regn än förväntat. Tyvärr, kom med regnet även förödelse, istället för att ge liv tog det tog det liv. Några människor miste livet när de försökte korsa översvämmade floder, antingen till fots eller i bilar eller bussar. Översvämmade floder blev ett hinder för att kunna ta sig till viktiga instanser i samhället. Exempelvis, kunde inte barnen gå till skolan, och om någon blev sjuk, fanns det ingen möjlighet att ta den sjuka personen till sjukhuset.
Byn Madhevere blev påverkad av det kraftiga och destruktiva regnet. Floden Madhevere blev översvämmad, vilket gjorde att barnen i byn fick svårt att korsa floden på sin väg till skolan. Så de stannade kvar hemma i några veckor. På grund av denna dåliga situation bestämde sig byborna, vilka en hel del är utspridda i antingen Zimbabwe eller utomlands för att jobba, att man skulle bygga en bro.
En förening som kallas Madhevere Development Association bildades, med sju kommittémedlemmar som ledde projektet ’Brokonstruktion på Madhevere flod’.  Kommitteen bestämde om att varje medlem skulle betala US$5,00 varje månad i sex månader. Dock, kom några utmaningar för projektet, till exempel, fanns det ingen i gruppen med expertis inom konstruktionsbygge och det saknades pengar till brobygget i budget.
Kommittén vädjade till mig om att söka hjälp från Löddebygdens församling, och det gjorde jag. Lyckligtvis, fick projektet mycket hjälp från Löddebygdens församling som samlade in totalt ca 9000 SEK.

Madhevere Development Association är jättetacksam för all hjälp som det fick från Löddebygdens församling, ungdomar samt samhället i Löddeköpinge. Projektet skulle inte ha varit komplett om Löddebygdens församling inte hade sträckte sin snälla och hjälpsamma hand i projektet.

Herre välsigna er alla.

Projekt 3
Brunn och Yarira Ngoma projekt.

Mberengwa-distriktet ligger i den södra delen av Zimbabwe, och det är ett område med torka. Min mamma bor i det här området där ett av de viktigaste behoven i mänskligt liv, vatten, inte är så lätt att få till godosett. Det är med denna bakgrund som jag bestämde mig för att låta en brunn grävas till min mamma på hennes gård. Efter att ha grävt flera meter kom det vatten men det försvann när värmen blev extrem under hela år 2019. Jag fattade ett beslut om att låta grävningen av brunnen fortsätta tills vattentabellen blir normal igen. Tyvärr var detta inte möjligt eftersom vi kom ner till hård sten. Därmed uppstod ett behov av att använda sig av dynamit. På grund av begränsade ekonomiska resurser vädjade jag till samhället och församlingen i Löddeköpinge om hjälp, och jag mottog ett bidrag på ca 4500 SEK. Dynamiten köptes och arbetarna lyckades gräva ner den en och en halv meter. Dock blev det inte mycket vatten tillgängligt på grund av alltför höga temperaturer. I slutet av januari 2020, började det att regna och jag fick nyheten att brunnen är halvfull med vatten. Tack till Löddeköpinge församling.

Samtidigt fortsätter Yarira ngoma-projektet på Maringambizi Secondary School. Förra året gjorde Gunnar och jag en donation till en vattenanläggning på skolan samt tillverkade ett par instrument till skolbarnen. Det är skolans önskan att någon form av transport, till exempel en minibuss, köps in till skolan. Skolan var mycket tacksam för de gåvor som Löddebygdens församling donerade till sin prisutdelning till högpresterande elever.

 

Tipei Marazanye

Tipei Marazanye

Löddebygdens församling

Församlingsmusiker