Stig i grönskande natur
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Smedstorps församling

Gemenskap i gudstjänstfirandet. En verksamhet som inbjuder till gudstjänst och förmedlar andliga värden. Den kristna tron är en självklarhet, och det finns rum för tystnad, eftertanke och samtal, en form för andligt växthus. Välkommen till församlingen, vi finns på det fagra Österlen.

Kyrkoherden har ordet

Uti vår hage
Det har precis varit valborg fast utan det vanliga firandet med brasa och sång.
Det är med ett stänk av vemod man möter denna vår.
Vi lever alla i vår lilla begränsade verklighet just. Avskärmade från varandra i väntan och längtan efter att åter få träffas. Gemenskap är verkligen livets mening vi känner det, vet det i djupet av vårt hjärta.
Vi följer vårens framväxt dag för dag. Ser hur träden får sina första späda blad. Det är en underbar tid.
Skaparen sänder oss en hälsning från Edens trädgård. Naturen omkring oss är en källa till glädje och tacksamhet.
Så finurligt är skapelsen uttänkt i ett inbördes beroende och samhörighet.
Här gäller inte störst, bäst och vackrast. För även det minsta behövs, det som är osynligt för ögat. Så klokt har skaparen tänkt ut det att allt hör ihop, alla delar behövs.
Den 24 april firades konfirmations- gudstjänster för tre konfirmander i
Kverrestads kyrka. Det blev en fin dag med glada ungdomar som bekräftade sina dop. Konfirmation med restriktion, men glädjen och tacksamheten går inte att begränsa.
Det är ett ständigt avvaktande och väntan denna tid. Vi hoppas, men vet inte vad som gäller för gudstjänster senare i sommar.

Liselotte Kay, kyrkoherde

Nya restriktioner från 2021-06-01

Konfirmand till hösten?

öppettider på pastorsexpeditionen

Telefontid: måndag-torsdag kl. 9.00-12.00.

Besökstid: tisdag och torsdag kl. 9.00-12.00.

 

Vi har swish!

Vårt swish nummer är: 123 277 23 25

Märk med kollekt och gudstjänstens datum.

Du vet väl om...
Att kyrkan finns till för dig när du behöver någon att tala med.
Att du kan ta kontakt med församlingens präster för samtal vid behov.
Telefonnummer finner du i Församlingsnytt eller via hemsidan.
Att du når jourhavande präst varje natt kl. 21.00-06.00.
Ring 112 och begär jourhavande präst, samtalet kostar inget.
Vi har absolut tystnadsplikt.