Träd i höstens färger med Kverrestads kyrka i bakgrunden
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Smedstorps församling

Gemenskap i gudstjänstfirandet. En verksamhet som inbjuder till gudstjänst och förmedlar andliga värden. Den kristna tron är en självklarhet, och det finns rum för tystnad, eftertanke och samtal, en form för andligt växthus. Välkommen till församlingen, vi finns på det fagra Österlen.

Barn i färggranna regnkläder plaskar i en vattenpöl.

Barn och vuxna

Vi har glädjen och förmånen att kunna erbjuda en bred verksamhet i våra olika grupper i församlingen. Vi möter barn och familjer i våra egna lokaler; Församlingsgården i Smedstorp och Sockenstugan i Övraby. Alla barn är välkomna till våra grupper. För vuxna erbjuder vi Tisdagscafé, och föredrag i Församlingsgården, musikcafè och Onsdagsträffen i Kverrestads bygdegård.

Kverrestads bygdegård

Onsdagsträffen

På onsdagar, kl.14.00 en gång i månaden, träffas de som är lediga på dagen i Kverrestads Bygdegård . Vi har någon form av underhållning, föredrag eller sång. Kaffeservering och till sist lite allsång tillsammans om vi hinner. Hoppas att du har tid och lust att närvara.

Orgeln i Kverrestads kyrka

Musik och körer

I församlingens musikverksamhet ingår kyrkokör, barnkör och Trivselkören samt Spontankör. Under sommaren anordnas "Musik i sommarkväll".

Församlingssalen

Samtal existens

Gemensamt samtal och lyssnande. Gruppledare: Margith Svensson.

Solen på väg ner, Smedstorps kyrkogård

Kontakt

Kontaktuppgifter till expedition, begravningsombud i Tomelilla kommun, anställda, ordförande i kyrkoråd, ordförande i kyrkofullmäktige och webbmaster.

Bild på församlingens tidning

Församlingsnytt!

Här kan du läsa församlingsbladet och även ladda ner vårt Församlingsblad som PDF-fil. Nummer 3, 2022 har kommit ut.

Se bilder från Övraby kyrkogård.

Häck med en öppen grind som leder in till kyrkogården

Övraby kyrkogård

Kyrkogården vid kyrkan. Askgravplats. Kulturgravar och gravstenar.

Vi tror på alla människors lika värde. Vi gör skillnad.

Bli medlem

Nödrop för Ukraina

Stöd de som drabbats av kriget.

Ge en gåva

öppettider på pastorsexpeditionen

Telefontid: måndag-torsdag kl. 9.00-12.00.

Besökstid: tisdag och torsdag kl. 9.00-12.00.

 

Vi har swish!

Vårt swish nummer är: 123 277 23 25

Märk med kollekt och gudstjänstens datum.

Qr kod till kollekt via Swish.
Qr kod till kollekt via Swish. Foto: Egen

Du vet väl om...
Att kyrkan finns till för dig när du behöver någon att tala med.
Att du kan ta kontakt med församlingens präster för samtal vid behov.
Telefonnummer finner du i Församlingsnytt eller via hemsidan.
Att du når jourhavande präst varje natt kl. 21.00-06.00.
Ring 112 och begär jourhavande präst, samtalet kostar inget.
Vi har absolut tystnadsplikt.