Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Smedstorps församling

Gemenskap i gudstjänstfirandet. En verksamhet som inbjuder till gudstjänst och förmedlar andliga värden. Den kristna tron är en självklarhet, och det finns rum för tystnad, eftertanke och samtal, en form för andligt växthus. Välkommen till församlingen, vi finns på det fagra Österlen.

Vi har swish!

Vårt swish nummer är: 123 277 23 25

Märk med kollekt och gudstjänstens datum.