Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Smedstorps församling Besöks- och postadress: Gårdlösavägen 26, 27398 Smedstorp Telefon: +46(414)51118 E-post till Smedstorps församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Smedstorps församling

Gemenskap i gudstjänstfirandet. En verksamhet som inbjuder till gudstjänst och förmedlar andliga värden. Den kristna tron är en självklarhet, och det finns rum för tystnad, eftertanke och samtal, en form för andligt växthus. Välkommen till församlingen, vi finns på det fagra Österlen.

Kyrkoherden har ordet

Inför Alla Helgons helg

 Vi är inne i september och verksamheterna är igång igen och vi träffas igen efter sommarlov och ledighet. Kyrkoåret med sina olika helger och högtider ska vara en hjälp för oss att leva som kristna. Varje vecka och varje dag under året kan vi vila i Bibelns texter, ord med tilltal till oss rakt in i vårt liv.
Allhelgona helgen infaller i månadsskiftet 3–4 november. Det är en tid att stanna till och fundera över liv och död. Vi kommer alla att konfronteras med döden under vårt liv, om inte andras så ytterst vår egen.
Otaliga är berättelserna som jag har hört från människor i sorg. Berättelser om hur människor runt dem, nära och bekanta och grannar plötsligt inte vågar möta den som har sorg. Man ser till att inte möta den andra går över på andra sidan av gatan. Man låtsas som ingenting har hänt och pratar på för att ingen tystnad ska uppstå. Den sörjande känner sig isolerad och icke välkommen, som en paria. Det handlar om rädsla och okunskap, att döden har blivit en främling i vårt samhälle. En främling som vi alla kommer att få besök av någon gång. Den sörjande är samma människa som innan, men en ledsen och sörjande människa som har förlorat en älskad.
Du behöver inte säga så mycket, en tröstande kram, en lyssnande medmänniska, någon som finns där och bryr sig. Det räcker långt och kan hjälpa en sörjande. 
Journalisten Ulla Carin Lindquist, som dog 2004 i ALS, skrev under sin sjukdomstid boken ”Ro utan åror”. I boken skrev hon om sorgen hos en anhörig ” din sorg kan vara min tröst” Sorgen hör ihop med kärleken och är en kärleksbetygelse.
Bibeln är full av bilder av liv och död. Full av bilder som kan ge tröst och hjälp i sorgens stund. Många, många människor har mitt i sorgens mörker funnit en tro, funnit en relation till Gud, ett tilltal av tröst i trons språk. För mig är det en av kristna trons styrkor att här finns en medvetenhet om döden och livets svårigheter.
I Lukasevangeliet står: ”Jesus sade, Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande”. (Lukas 20:38)
Vi finns till och hör ihop med Gud och både liv och död har vi en relation med Gud. Relationen med Gud är bortom tid och rum.
Tag emot välsignelsen av alla själars Gud som är med oss i livet, före oss i döden och genom Jesus Kristus mötande oss i ljuset.
Liselotte Kay, Kyrkoherde.