Kverrestads bygdegård
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Onsdagsträffen

På onsdagar, kl.14.00 en gång i månaden, träffas de som är lediga på dagen i Kverrestads Bygdegård . Vi har någon form av underhållning, föredrag eller sång. Kaffeservering och till sist lite allsång tillsammans om vi hinner. Hoppas att du har tid och lust att närvara.

Välkommen till Onsdagsträffen,
en onsdag i månaden kl.14.00.

Höstprogrammet.

4 SEPTEMBER
 ”Nostalgi - gissa året” 40-50-60-talsmusik
 Karolina Strand - sång
 Maria Nilsson - piano och fiol
 Karolina är kyrkomusiker i Ystads församling. Vi får lyssna till vacker sång och friska upp minnet kring musiken från förr.

2 OKTOBER
Programmet inte klart.

6 NOVEMBER
Programmet inte klart.

4 DECEMBER
Programmet inte klart.

Vi startar kl.14.00, kaffeservering och till sist lite allsång tillsammans om vi hinner. 
Hoppas att du har tid och lust att närvara

Alla hälsas välkomna till en stunds samvaro av
Smedstorps församling och Sensus studieförbund.

Kverrestads bygdegård.

I den lilla byn Kverrestad, finns en verklig klenod.
Med underbar utsikt över det böljande slättlandskapet ligger den gamla prästgården från anno 1796.
Den pittoreska korsvirkesgården är numera känd som Kverrestads bygdegård.
Den nyare boningslängan i vilken stora samlingssalen är inrymd, som är byggd i vinkel med den gamla korsvirkeslängan lät kyrkoherde Georg Fredrik Hollenius uppföra 1838.
För sitt ändamål, att fungera som samlingslokal för sammanträden och fester invigdes byggnaden den 23 september 1945.

 

Det nya golvet i Kverrestads bygdegård.
Nytt golv i bygdegården januari 2018. Foto: Britt-Marie Walter Olsson