Rapsfält med Smedstorps kyrka i bakgrunden.
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Smedstorps kyrka

Smedstorps kyrka byggdes 1867, på samma plats som den gamla kyrkan låg. Men har bevarat ett av Skånes förnämsta renässansmonument över Danmarks riksamiral Anders Bing och hans hustru Anne Galt, Smedstorp. Latitud 55.56133-Longitud 14.10940

Information om Smedstorps kyrka.

Historik
Efter visitation 1858 ansåg biskop Thomander att sockenborna i Kverrestad och Smedstorp snarast möjligt borde enas om ett gemensamt nybygge ”för att plats icke måtte saknas den tempelsökande menigheten”.
Mycket lite är känt om utseendet på den medeltida romanska kyrka, som revs för att ge plats åt den nuvarande kyrkan, ritad 1866 av arkitekt Johan Fredrik Åbom.
Den byggdes 1867-1868 till en kostnad av 17.900 riksdaler. Sedan dess har kyrkan genomgått flera genomgripande restaureringar, senast 1999-2003.
Den är byggd i putsad gråsten. Stilen är rundbågig med ett stort och ljust invändigt kyrkorum överspänt av kryssvalv.

Inventarier

Dopfunten i Smedstorps kyrka
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Altaruppsatsen, från 1596, kommer från den gamla kyrkan och är skänkt av Anne Pedersdatter Galt. Den är troligen tillverkad vid Daniel Tommisens verkstad i Malmö.
Altartavlan, av senare datum, är en oljemålning på trä föreställande Korsfästelsen. En målning av Uppståndelsen finns i det av Lammet med korsfanan krönta överstycket.
Dopfunten, tillskriven Blentarpsgruppen är tillverkad av sandsten och kommer från den gamla kyrkan.
Predikstolen, från 1597 troligen utförd vid Tommisens verkstad och skänkt av Anne Galt. Den rikt snidade korgen har de fyra evangelisterna med sina symboler i korgfälten: Matteus – ängeln, Markus – lejonet, Lukas – tjuren och Johannes – örnen. Den latinska texten lyder översatt
”Herrens ord varar i evighet”.

Altare och predikstol i Smedstorps kyrka
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Bingska gravmonumentet.

Gravmonumentet,
över den danske riksamiralen och riksrådet Anders Kjeldsen Bing och hans hustru
Anne Pedersdatter Galt är i sitt utförande unikt i Skåne.
Det är utfört omkring 1595 av den bl a från Kronborgs slott i Danmark, Svenstorps slott utanför Lund kände, först hos Tycho Brahe på Ven medfullbordandet av Uranienborg och sedan från 1583 som byggmästare hos Fredrik II av Danmark verksamme Hans van Steenwinkel d ä född ca 1545 i Antwerpen och död 1601 i Varberg.
Detta gravmonument är det enda som med säkerhet kan tillskrivas honom. Det är tillverkat av svart kalksten, sandsten, marmor och alabaster i italiensk
renässansstil.
På marmorsarkofagen knäböjer en riddare och en kvinna bägge huggna i vit marmor. Kring detta parti utvecklas själva monumentet, där alabasterreliefer är
insatta i kalkstensomramning.
Främst märks den med förnäm formbehandling utförda rundbågiga uppståndelseframställningen.
På monumentets krön kan ses tre statyetter representerande Tron,
Hoppet och Kärleken.
Den latinska texten lyder översatt ”Ära vare Gud i höjden”. En del av den
omfattande latinska texten på monumentets sockel har författats av Jakob I av England, svåger till Christian IV av Danmark.
Ursprungligen stod gravmonumentet i ett särskilt kapell vid den gamla kyrkans norra sida. Under kapellets golv fanns ett gravkor, där kistorna efter bl a Anders Bing, Anne Galt och deras fosterdotter Viveka Thott till Smedstorp samt senare Peter Monthan, Elias och Enok Wettercrona till Tunbyholm förvarades.
De Bingska kistorna hade kraftiga handtag och beslag av silver, men enligt uppgift stals allt av värde innan gravkoret övertäcktes med ett tjockt gruslager, när den nya kyrkan byggdes.

Bingska monumentet i Smedstorps kyrka
Bingska monumentet i Smedstorps kyrka Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Porträttbysten,
ovanför den södra ingången föreställer Anders Bing som man tror att han såg ut på grund av det högra ögats slappa form och den sneda munnen. Bing hade förlorat synen på detta öga och led av sviterna efter en lindrig hjärnblödning.

Porträttbild av Anders Bing
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

 


Anders Bing,
Anders Bing ägde Smedstorps slott som sin huvud- och fädernegård och som riksamiral och ”lensman” i Halland hade han Varbergs slott som sin förläning.
Han dog i Varberg den 16 december 1589,
64 år gammal.
På grund av de långa och dåliga vägarna ner till Smedstorp samt risken för vinter, fördes kistan först till Träslövs kyrka, där begravningsgudstjänst med en
171 sidor lång likpredikan hölls den 10 januari 1590.
Text: Margith Svensson
Kyrkvärd

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning

Kerstin Börjesson 2017-10-25

Smedstorps kyrka

Lilla klockan ringer in helgen.

Smedstorps kyrka
Smedstorps kyrka Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Kyrkvärdar, Smedstorps kyrka

Margit Svensson.
Stig Johansson.
Magnus Alm.

Kontakta vaktmästare.

Brittmarie Walther
0705-79 08 61

Gerd Zinnerström
0725-25 11 87

Anders Svensson
0737-08 86 59

Benny Nilsson
0707-19 83 29