Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Smedstorps församling Besöks- och postadress: Gårdlösavägen 26, 27398 Smedstorp Telefon: +46(414)51118 E-post till Smedstorps församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Smedstorps kyrka

Smedstorps kyrka byggdes 1867, på samma plats som den gamla kyrkan låg. Men har bevarat ett av Skånes förnämsta renässansmonument över Danmarks riksamiral Anders Bing och hans hustru Anne Galt, Smedstorp. Latitud 55.56133-Longitud 14.10940

Smedstorps kyrka

Under 1968 genomgick kyrkan en ganska omfattande restaurering bestående i att nytt golv av Komstaflis ersatte tegelgolvet.
Samtidigt erhölls omgjorda bänkar med gångar vid ytterväggarna.

Bingska gravmonumentet frilades, bänkarna under läktaren togs bort och istället inreddes ett rum för sammanträde och konfirmandundervisning vid den södra sidan, samt ett väntrum norr om huvudingången att användas vid barndop och vigslar.
Toaletter inmonterades och nya elledningar installerades.

Kyrkan i sin helhet målades och uppsnyggades, den ursprungliga färgen på predikstolen togs fram.
Texten på predikstolen betyder fritt översatt "Herrens ord varar i evighet". 

Bingska gravmonumentet.

         
Gravmonument över riksamiralen och riksrådet Anders Kjeldsson Bing och hans hustru Anne Pedersdatter Galt.
Detta av kalksten, sandsten, marmor och alabaster uppförda verk avspeglar ännu något av den italienska renässansens harmoniska och väl avvägda komposition.

Anders Bing ägde Smedstorpsgården som sin huvud och fädernegård.
Monumentet har utförts av Hans von Stenvinkel d.ä. född 1545 i Antwerpen.

Bingska monumentet i Smedstorps kyrka
Bingska monumentet i Smedstorps kyrka Bild: Stig Johansson, Smedstorp
Smyckat till barnens skördegudstjänst i Smedstorps kyrka. 2016-10-02
Kyrkan smyckad till barnens skördegudstjänst i Smedstorps kyrka den 2 oktober 2016. Bild: Stig Johansson, Smedstorp
Smedstorps kyrka
Smedstorps kyrka Bild: Stig Johansson, Smedstorp

Kyrkvärdar, Smedstorps kyrka

Margit Svensson.
Stig Johansson.
Magnus Alm.

Kontakta vaktmästare.

Bengt Lindén
0708-32 01 41

Eva Hansson
0709-38 10 75

Britt-Marie Walter Olsson
070-579 08 61

Gerd Zinnerström
0725-25 11 87