Kverrestads kyrka
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Kverrestads kyrka

Blir 151 år 2024. Kyrkan invigdes 1873. Från den gamla kyrkan finns bl. a. kvar den medeltida dopfunten samt Carl XI:s namnchiffer och svenska riksvapnet, skuret i trä. Latitud 55.52729-Longitud 14.04154

Information om Kverrestads kyrka.

Dopfunten i Kverrestads kyrka
Dopfunten i Kverrestads kyrka Foto: Stig Johansson, Smedstorp

År 1865 talades det ännu om att reparera den gamla kyrkan (medeltidskyrkan) i Kvärrestad. Det skulle dröja ännu några år innan tanken på en ny kyrka tog form.
Klocktornet var så dåligt, att ringning icke kunde företagas utan stora risker.
Den 6 juli 1868 blev församlingen kallad för att säga sin mening om ett förslag till byggandet av en ny kyrka för som det hette, det inskränkta utrymmets skull. Det skulle dröja ännu några år, till 1872 den 2 februari, då kyrkstämma hölls och ett förberedande beslut fattades om att bygga en ny kyrka. Som orsak angavs i protokollet att ”kyrkans torn är så bristfälligt att fara föreligger att det skall rämna och störta samman.”
Den gamla kyrkan revs efter den 15 april 1872 då den sista kyrkostämman hölls i kyrkan. En månad senare var kyrkan borta.
Den 16 maj hölls kyrkostämma i prästgården, där man bestämde det exakta läget för den nya kyrkan, den skulle ligga två alnar längre norr än södra sidan av det gamla tornet och så mycket österut att den kom att ligga lika långt från ringmuren i öster som i väster.
Den 30 november 1873, första söndagen i advent, hölls den första kyrkostämman i den nya kyrkan.
Ärendet som behandlades var ett förslag från några församlingsbor att kyrkans byggmästare, Peter Eneberg från Kivik, skulle erhålla 500 riksdaler riksmynt för att han som det hette företagit åtskilliga överloppsgärningar till kyrkans fördel och för att han lidit förlust på grund av fördyringar som skett sedan anbudsauktionen hållits. Troligen var det denna söndag kyrkan invigdes.
Den nya kyrkan fick 500 sittplatser. År 1873 hade Kvärrestads församling 1434 invånare. Då kunde alltså en större kyrka vara motiverad.
Predikstol, dopfunt och altartavla kommer från den gamla kyrkan. Likaså de två klockorna i tornet. Enligt ett protokoll från 1865 blev klockorna redan då nermonterade från den gamla kyrkan på grund av att tornet var så dåligt att det ansågs allt för riskfullt att ringa med dem.
Man lät sedan sätta upp klockorna på kyrkogården och när Karl XV dog år 1872 ringdes det en timme varje dag under en hel månad från den provisoriska klockstapeln Ljuskronan i mitten av kyrkan härrör från den gamla kyrkan under det att de båda andra kronorna skänktes till kyrkan av den kyrkliga syföreningen åren 1929-1930.
Den lilla kronan är en gåva av doktor Hallgren.
Nummertavlorna tillkom år 1873 och siffrorna samma år. Enligt protokoll kostade mässingsplåten till siffrorna 36 riksdaler och 55 öre kopparmynt under det att arbetet att hugga ut dem kostade 10 riksdaler.
Att exakt få fram vad kyrkan kostade är väl knappast möjligt men till byggmästare Eneberg utbetalades sammanlagt 18.100 riksdaler riksmynt.
I den summan ingick också iordningställande av kyrkogårdsmur och plantering av kyrkogården.
Med och beslutade vid kyrkans tillkomst var, förutom prosten G.F Hollenius, ett enigt kyrkoråd-kyrkostämma och de två kyrkvärdarna Ola Svensson och Per Mårtensson. 

Sägen om föregångaren till dagens kyrka.

Om den medeltida föregångaren till dagens kyrka i Kverrestad berättar en sägen att denna byggdes av jätten Skäggemomma. Skäggemomma bodde i en kulle som hette Skäggeberg i Södra Kverrestad invid ån öster om byn. När kyrkan nästan var färdigbyggd föll han och slog ihjäl sig. Han begravdes norr om sakristian under en märkligt formad sten. Stenen som man kopplat till sägnen låg på 1800-talet öster om kyrkan. Gravstenen finns inte kvar längre men enligt beskrivningar från denna tid var det en romansk stenkorshäll, en avlång liggande stenhäll med ett kors.

Altaret i Kverrestads kyrka
Altaret i Kverrestads kyrka. Foto: Stig Johansson, Smedstorp.
Predikstolen i Kverrestads kyrka
Predikstolen i Kverrestads kyrka. Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Carl XI:s namnchiffer

och svenska riksvapnet, skuret i trä.
(Vilket många skånska kyrkor måste anskaffa under försvenskningsarbetet på 1680-talet).

Carl XI:s namnchiffer
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Se film om Kverrestads kyrka.

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning

Kerstin Börjesson 2017-06-09.

Kverrestads kyrka

Helgmålsringning, pingstafton 2020.

Kverrestads kyrka
Kverrestads kyrka Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Kyrkvärd, Kverrestads kyrka

Carina Persson.

Kontakta vaktmästare.

Brittmarie Walther
0705-79 08 61

Gerd Zinnerström
0725-25 11 87

Benny Nilsson
0707-19 83 29