Bildmontage av församlingens samtliga kyrkor på blå himmel som bakgrund
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Våra kyrkor

Församlingen har sex unika och olika kyrkor. Kyrkorna finns i Smedstorp, Kverrestad, Bollerup, Tosterup, Östra Ingelstad och Övraby. I Nedraby finns en kyrkoruin som används på sommaren till gudstjänster, dop och vigsel. Spara el! Församlingen kommer att släcka ner fasadbelysning av kyrkorna. Värmen i kyrkorummen sänks.

Kyrkorna i Smedstorps församling

Spara el!


Stigande elpriser påverkar oss alla denna tid.
Församlingen kommer att släcka ner fasadbelysning av kyrkorna. 
Värmen i kyrkorummen sänks, ta med en extra tröja till kyrkans gudstjänster. 
I solidaritet med resten av samhället skruvar också Smedstorps församling 
ner för värmen och släcker belysning för att spara energi. 
Liselotte, kyrkoherde

Öppettider i våra kyrkor:

Våra kyrkor är låsta dygnet runt, vill ni besöka någon av våra kyrkor på annan tid än vid gudstjänst är ni välkomna att ringa och boka tid med någon av våra vaktmästare.

Bollerups kyrka, våren 2016

Bollerups kyrka

Intill den medeltida borgen ligger dess kyrka från 1100-talet, byggd med rundtorn, 1868 utbyggd med korsarmar. Den har intressanta valvmålningar, daterade 1476. Latitud 55.49251-Longitud 14.04718

Kverrestads kyrka

Kverrestads kyrka

Blir 150 år 2023. Kyrkan invigdes 1873. Från den gamla kyrkan finns bl. a. kvar den medeltida dopfunten samt Carl XI:s namnchiffer och svenska riksvapnet, skuret i trä. Latitud 55.52729-Longitud 14.04154

Smedstorps kyrka, nykalkad 2022.

Smedstorps kyrka

Smedstorps kyrka byggdes 1867, på samma plats som den gamla kyrkan låg. Men har bevarat ett av Skånes förnämsta renässansmonument över Danmarks riksamiral Anders Bing och hans hustru Anne Galt, Smedstorp. Latitud 55.56133-Longitud 14.10940

Tosterups kyrka bakom rapsfält

Tosterups kyrka

Norra ytterväggen är sevärd: en nästan oförändrad 1100-tals fasad! Sydsidan och koret, med gravvalv för borgens herrar ombyggdes 1598. I vapenhuset står nu Jörgen Krabbes praktkista. Märkliga målningar från 1400-talet. En fin inredning från 1700-talet fulländar denna minnesrika lilla borgkyrka. Latitud 55.47939-Longitud 13.98554 Information om Tosterups kyrka Vid besiktning hösten 2021 upptäcktes skador på kyrktornet som successivt skall åtgärdas. Som en säkerhetsåtgärd har tornspiran monterats ner. Gudstjänster och kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar kommer inte att påverkas.

Östra Ingelstads kyrka, våren 2016

Östra Ingelstads kyrka

Kyrkan är en av bygdens mest ålderdomliga kyrkor. Hög och smal har den skulpterad takfris och bevarade små rundbågiga fönster och portaler i norr och söder samt rester av ett brett västtorn. Långhus och kor täcks av massiva tunnvalv av kalksten.Tornet i norr är byggt senare. Rikt snidade inventarier från tidigt 1600-tal. Latitud 55.52779-Longitud 14.09633

Övraby kyrka våren 2016

Övraby kyrka

Kyrkan är en av Österlens mest namnkunniga och skönt belägna kyrkor. Dess torn och gamla vapenhus har tillkommit under 1400-talet, men både långhusets takstol och absidens målningar är av så ålderdomlig typ, att man velat datera kyrkan till medio av 1100-talet. Latitud 55.50331-Longitud 13.95217

Nedraby kyrkoruin i majgrönska 2020

Nedraby kyrkoruin

Belägen söder om Tomelilla, från väg 19 efter Benestad mot Allevad, Nedraby. Kyrkan uppfördes ca 1250, och övergavs på 1600-talet. Används under sommaren till gudstjänster, dop och vigsel. Minneslund. Latitud 55.50181-Longitud 13.91990

Kontakta vaktmästare.

Brittmarie Walther
0705-79 08 61

Gerd Zinnerström
0725-25 11 87

Anders Svensson
0737-08 86 59

Benny Nilsson
0707-19 83 29