Blommande röda rosor
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Organisation Förtroendevalda

Förtroendevalda i Smedstorps församling.

Kyrkofullmäktige, 2022-2025.

Ledamöter:
För Kyrklig samling.
Margith Svensson ordf.
Per Martin Svensson, 1.e v.ordf.
Magnus Alm
Ulla Alm
Stefan Brink
Eva Danielsson
Paul Danielsson
Jan Ehrensvärd
Clas Johansson
Stig Johansson
Bo Larsson
Ewa Larsson
Bertil Nilsson
Johan Nilsson
Karin Pedersen
Sven-Eric Persson

Socialdemokraterna
Niklas Edstrand 2:e v.ordf.

Ersättare:
För Kyrklig samling
Klas Andersson
Kent Björk
Staffan Blomberg
Lise-Lotte Erlandsson
Villemo Gonta
Sven-Erik Johansson
Ann-Christin Nilsson
Susanne Persson

Telefon till Kyrkofullmäktiges ordförande,

Margit Svensson
telefon: 0414-520 80.

Kyrkoråd, 2022-2025.

Ledamöter:
För Kyrklig samling
Bertil Nilsson, ordförande
Magnus Alm, V. ordförande
Bo Larsson
Margith Svensson
Paul Danielsson
Sven-Eric Persson
Karin Pedersen
Per-Martin Svensson
Stig Johansson
För Socialdemokraterna
Niklas Edstrand
-------------------
Kyrkoherde Liselotte Kay.

Ersättare:
För Kyrklig samling
Ulla Alm
Gert-Arne Andersson
Eva Danielsson
Stefan Brink
Klas Andersson
Kent Björk
Lise-Lotte Erlandsson
Staffan Blomberg
Villemo Gonta
För Socialdemokraterna
Helen Blad

telefon till Kyrkorådets ordförande,

Bertil Nilsson
telefon: 0417-322 81
mobil: 0736-90 48 43

Ombud för Skut och Svenska kyrkans Internationella arbete 2022-2025:
 Britt-Marie Larsson, Karin Pedersen och Eva Danielsson.

Ansvariga för kyrkans inventarier 2022-2025
Margit Svensson och Eva Danielsson samt minst en kyrkvärd från varje kyrka som besiktigas.

Kyrkvärdar. 2022-2025

Bollerup: Maja Wigren och Eva Andersson.

Kverrestad: Carina Persson.

Smedstorp: Margith Svensson, Stig Johansson och Magnus Alm.

Tosterup: Eva Danielsson och Britt-Marie Larsson.

Östra Ingelstad: Karin Pedersen.

Övraby:  Susanne Persson, Claes Johansson och Annika Espmarker.