Tosterups kyrka bakom rapsfält
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Tosterups kyrka

Norra ytterväggen är sevärd: en nästan oförändrad 1100-tals fasad! Sydsidan och koret, med gravvalv för borgens herrar ombyggdes 1598. I vapenhuset står nu Jörgen Krabbes praktkista. Märkliga målningar från 1400-talet. En fin inredning från 1700-talet fulländar denna minnesrika lilla borgkyrka. Latitud 55.47939-Longitud 13.98554 Information om Tosterups kyrka Vid besiktning hösten 2021 upptäcktes skador på kyrktornet som successivt skall åtgärdas. Som en säkerhetsåtgärd har tornspiran monterats ner. Gudstjänster och kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar kommer inte att påverkas.

Information om Tosterups kyrka.

Tosterups kyrka uppförd 1598 står det på en stenplatta över ingången till
vapenhuset.
Efter 350 år i mitten på 1950-talet upptäckte teol. dr Curt Wallin att norra kyrkomurens grundstenar var annorlunda utformade än övriga kyrkans. Murens kalkputs togs bort och här framträdde en romansk 1100-tals mur med två högt placerade romanska fönsterbågar och en igensatt kvinnoport.
Man fortsatte att undersöka den vitkalkade väggen inne i kyrkan. Efter friläggning
av kalkputs framträdde här kalkmålningar utförda av Nils Håkansson (Nicolaus Harquinius) känd under namnet Vittskövlemästaren
Vid denna tid (1400 talet) ägdes Tosterup av Brahe, tillika kyrkans patronus och han lät smycka den romanska kyrkan med intressanta kalkmålningar i den heliga
Birgittas anda. I kyrkans triumfbåge är den heliga Birgitta avbildad sittande vid sin bokstol med S:ta Katarina ovanför med stegelhjulet också avbildat.

Kalkmålning i Tosterups kyrka
Kalkmålningen i Tosterups kyrka. Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Kyrkan breddades ca 3 m åt söder, gravkor inrättades under altaret. Kyrkan fick
öppen fasad med breda fönster åt söder och nya kryssvalv. Nya kyrkbänkar sättes
in med Brahes vapen på den främsta bänkraden på manssidan och Pasbergs
vapen på kvinnosidan medan båda var släkt med Bille som fick sitt vapen i andra
bänkraden.
Noteras bör att dessa originalbänkar används än idag! I kyrkan finns bl. a en gravsten över Tyge Brahe d ä och hans hustru Magdalena Krognos. Tyge dog 1510 och han var farfar till den kände astronomen med samma namn. Man tror att mästaren som huggit stenen är den kände Adam van Düren.
I gravkoret finns stensarkofager vilka innehåller kvarlevorna av Barnekow, J Sparre, C A Ehrensvärd och Sophie Sparre och G A Sparre. Fram till 1960 förvarades
även Jörgen Krabbes praktkista här. Efter kistans restaurering 1967 placerades den i vapenhuset och ny kyrkoingång gjordes åt väster.

Bänkar i Tosterups kyrka
Bänkar i kyrkan Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Idrygt 300 år framtill 1922 hade innehavaren till Tosterups Gods patronatsrätt över Tosterups kyrka. Det innebar ansvar för kyrkans underhåll, anställa och avlöna präst och klockare mot uppbärande av s k Tionde.
Efter den siste Brahes död 1640 övergick patronatsrätten till Thott, ingifte Jörgen
Brahe, Rutger von Ascheberg, Erik Ruuth, Johan Sparre och från 1832 Ehrensvärd.
1678 var ett mörkt år för Tosterup. Dåvarande ägaren Jörgen Krabbe som ju var dansk adelsman hade efter freden i Roskilde 1658 svurit Karl XI ”tro och loven”.
På tvivelaktiga grunder blev Krabbe ställd inför rätta i Malmö 1677 och blev fälld för högförräderi och dömd till döden.
Krabbe blev arkebuserad 1678 på Stortorget i Malmö (finns relief i Torgbrunnen i dag).
Dock blev Krabbe benådad av Karl XI men benådningsbudet släpptes ej in genom
stadsporten som var spärrad. Eftersom Krabbe blev benådad kunde han få en ståndsmässig begravning i Tosterups kyrka och stoftet placerades i den praktkista
som nu kan ses i vapenhuset.
1759 ägde Rutger von Barnekow Tosterup. Nu infann sig en storhetstid i Tosterups historia vilket också präglade kyrkan. Altaret byggs om, altartavla skänks
till kyrkan. Kyrkogårdsmuren med de vackra järngrindarna uppföres.
Tosterups kyrka är en klenod väl värd att bevara. Under senaste åren har flera studiegrupper och enskilda besökt kyrkan. Inte minst besökare från Danmark är mycket intresserade av kyrkans historia, kalkmålningarna och Krabbes praktkista.
Kyrkan är också en populär vigselkyrka med möjlighet till bröllopsfest på närliggande slottsflygel.
Text: Eva och Paul Danielsson
Foto: Stig Johansson
Källa: Underhållsplan Tosterups kyrka samt beskrivning gjord av Bo Israelsson

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning

Kerstin Börjesson 2017-06-09

Krabbes praktkista
Jörgen Krabbes praktkista Foto: Stig Johansson, Smedstorp
Skulpterad bänk i Tosterups kyrka.
Skulpterad bänk i Tosterups kyrka. Foto: Stig Johansson, Smedstorp
Interiör, Tosterups kyrka
Interiör, Tosterups kyrka Foto: Stig Johansson, Smedstorp
Altaret i Tosterups kyrka
Altaret i Tosterups kyrka Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Klockringning

Stora klockan i Tosterups kyrka kallar till gudstjänst.

Tosterups kyrka med slottet i bakgrunden
Tosterups kyrka med slottet i bakgrunden. Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Kyrkvärdar, Tosterups kyrka

Eva Danielsson
Britt-Marie Larsson 

Kontakta vaktmästare.

Brittmarie Walther
0705-79 08 61

Gerd Zinnerström
0725-25 11 87

Anders Svensson
0737-08 86 59

Benny Nilsson
0707-19 83 29