Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Tosterups kyrka

Norra ytterväggen är sevärd: en nästan oförändrad 1100-tals fasad! Sydsidan och koret, med gravvalv för borgens herrar ombyggdes 1598. I vapenhuset står nu Jörgen Krabbes praktkista. Märkliga målningar från 1400-talet. En fin inredning från 1700-talet fulländar denna minnesrika lilla borgkyrka. Latitud 55.47939-Longitud 13.98554

Tosterups kyrka

Länge ansågs att kyrkan var byggd 1598, men då teol.dr. Curt Wallin i början på 1950-talet undersökte kyrkan fann han att den norra kyrkväggens grundstenar hade en annan form än den övriga kyrkans. Detta blev upprinnelsen till att man frilade kyrkans norra vägg och fann där den medeltida kyrkans nordvägg med romansk port och fönster. Väggen är byggd i kalksten och dateras till första hälften av 1100-talet.
Wittskövlemästaren fick i uppdrag att smycka kyrkan i den heliga Birgittas anda. På hedersplatsen, triumfbågen, ser vi den heliga Birgitta vid sin bokstol. I koret finner vi legenden om S:t Göran och draken. På långhusets östvägg, bredvid triumfbågen, möter vi en mässa i Bolsena.

År 1598 stod en ny kyrka färdig i Tosterup.
Bänkinredningen är från kyrkans tillblivelse 1598, de främsta bänkarna visar Brahes vapen på manssidan och Pasberg på kvinnosidan.

Bänkar i Tosterups kyrka
Bänkar i kyrkan Bild: Stig Johansson, Smedstorp

Jörgen Krabbes

praktkista som kan ses i vapenhuset.

Krabbes praktkista
Jörgen Krabbes praktkista Bild: Stig Johansson, Smedstorp
Uppsättning av nät vid nya kyrkogården i Tosterup.  Arbetet utfört 22 juni 2017 av Bo Larsson och Paul Danielsson på uppdrag av kyrkorådsordf. Bertil Nilsson.
Uppsättning av nät vid nya kyrkogården i Tosterup. Arbetet utfört 22 juni 2017 av Bo Larsson och Paul Danielsson på uppdrag av kyrkorådsordf. Bertil Nilsson. Bild: Paul Danielsson
Tosterups kyrka smyckad till skördevesper
Smyckat till skördevesper, 20161009. Bild: Paul Danielsson
Interiör, Tosterups kyrka
Interiör, Tosterups kyrka Bild: Stig Johansson, Smedstorp
Kalkmålning i Tosterups kyrka
Kalkmålningen i Tosterups kyrka. Bild: Stig Johansson, Smedstorp
Tosterups kyrka med slottet i bakgrunden
Tosterups kyrka med slottet i bakgrunden. Bild: Stig Johansson, Smedstorp

Kyrkvärdar, Tosterups kyrka

Eva Danielsson
Britt-Marie Larsson 

Kontakta vaktmästare.

Bengt Lindén
0708-32 01 41

Eva Hansson
0709-38 10 75

Britt-Marie Walter Olsson
070-579 08 61

Gerd Zinnerström
0725-25 11 87