Övraby kyrka våren 2016
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Övraby kyrka

Kyrkan är en av Österlens mest namnkunniga och skönt belägna kyrkor. Dess torn och gamla vapenhus har tillkommit under 1400-talet, men både långhusets takstol och absidens målningar är av så ålderdomlig typ, att man velat datera kyrkan till medio av 1100-talet. Latitud 55.50331-Longitud 13.95217

Information om Övraby kyrka.

Övraby kyrka byggdes på 1100-talet i romansk stil med absid, kor och långhus.
Vid renoveringen som började 1908 togs kalkmålningen i koret fram, denna är
förmodligen Nordens äldsta kalkmålning. Den föreställer Jesus sittande på
regnbågen. Han höjer handen till en välsignande gest och kring hans handled finns ett armband i koppar. Den är daterad till tiden före 1150 talet.

På 1400- talet byggdes tornet i väster och man slog valven inne i kyrkan, tidigare var långhuset öppet upp till nocken. Man byggde vapenhuset på norra sidan. Vanligen byggdes vapenhusen i söder, på männens sida.
Skälet till att det byggdes åt norr kan vara att Övrabyborg och även den övriga byn låg åt det hållet och att porten därför skulle vätta ditåt.

Altaret i Övraby kyrka
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Predikstolen är från 1600- talet med bilder på de fyra evangelisterna.
På norrväggen hänger Karl den elftes vapen, för att varje gång man gick i kyrkan skulle skåningarna påminnas om att de var svenskar.
På 1800 talet byggdes läktaren. Där gjordes målningar 1824 av Johan Petter
Appelgren från Ystad. Han var farfars farfars farfar till vår nuvarande kontraktsprost Åke Appelgren i Lövestad.
Vid förra sekelskiftet byggdes många nya stora kyrkor, detta diskuterades även i
Övraby. Kyrkan behövde repareras och den rymde endast en fjärdedel av
församlingens invånare.

Bild på Apostel Matteus, predikstolen i Övraby
Bild på predikstolen i Övraby Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Kyrkostämman föreslog 1903 att man skulle bygga en ny kyrka i röd tegel.
Domkyrkoarkitekt Teodor Wåhlin utarbetade då i stället ett genomgripande förslag till restaurering vilket också blev gjort. Tack vare detta har vi idag kvar vår gamla kyrka vilket vi är mycket tacksamma för.

De gamla bänkarna och altarringen togs bort och ersattes med nya. Altare och altartavla ersattes med nuvarande altare, den gamla altartavlan hänger över
ingången till sakristian. Dopfunten höggs om i jugendstil. Dörren längst fram i absiden murades igen och ersattes av ett blyinfattat fönster.

Dörrarna till vapenhuset murades igen och den nuvarande portalen med ingången till kyrkan på tornets västra sida uppfördes. Dörren ut från det gamla vapenhuset och två större fönster ersattes med tre mindre fönster.

Sakristian byggdes i norr framme vid koret, en gång med ingång från norr förbinder
denna med det gamla vapenhuset.

Orgeln kom från en kyrka i Malmö på1960-talet, då den flyttades till Övraby.
Den ena kyrkklockan är från mitten av 1700-talet. Den andra kommer från Nedraby kyrkoruin 1881 men den gjöts dock om 1908.

1995 lades blytaket om av danska blygjutare. Man smälte ner det gamla taket
och gjöt nya plåtar nere på gården. Det smälta blyet hälldes på en lutande fuktig
grusbädd där det stelnade. Därefter rullades varje plåt, som sedan vägdes, var den för tung eller för lätt gjöts den om, på så sätt fick man rätt tjocklek på alla plåtarna.
Därefter lades de upp och bockades samman på ett speciellt vis, som danskarna
lärde ut till några svenska plåtslagare.
Men hemligheten med gjutningen berättade de inte helt och hållet. Många kyrkor hade tidigare blytak men vid nybyggnad av kyrkor omkring förra sekelskiftet sålde
församlingarna sina gamla blytak som då gick till ammunition.

Övraby kyrka är en vacker klenod värd att besöka.
Tyvärr vågar man numera inte ha den öppen dagligdags men efter kontakt med
pastorsexpeditionen eller Bo Larsson kan kyrkan visas.
Text: Bo Larsson
Material taget ur Bo Israelssons skrift från 1987.

Se film om Övraby kyrka.

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning

Kerstin Börjesson 2017-06-09

Mässhake i Övraby kyrka
Mässhake i Övraby kyrka Foto: Stig Johansson, Smedstorp
Interiör, Övraby kyrka
Interiör, Övraby kyrka. Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Övraby kyrka

Lilla klockan kallar till gudstjänst.

Övraby kyrka
Övraby kyrka Foto: Stig Johansson, Smedstorp
Övraby kyrka smyckad till Tacksägelsegudstjänst
Skördevesper, 2017-10-08,Övraby kyrka Foto: Paul Danielsson

Kyrkvärdar, Övraby kyrka

Susanne Persson
Claes Johansson
Annika Espmarker

Kontakta vaktmästare.

Brittmarie Walther
0705-79 08 61

Gerd Zinnerström
0725-25 11 87

Benny Nilsson
0707-19 83 29