Bollerups kyrka, våren 2016
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Bollerups kyrka

Intill den medeltida borgen ligger dess kyrka från 1100-talet, byggd med rundtorn, 1868 utbyggd med korsarmar. Den har intressanta valvmålningar, daterade 1476. Latitud 55.49251-Longitud 14.04718

Information om Bollerups kyrka.

Denna intill Bollerups borg vackert belägna kyrka är till sina äldsta delar från 1100-talet. Bland de äldsta skånekyrkorna i sten fanns sådana med runda torn, och denna är en av de fyra som finns bevarade. Materialet är i de äldsta delarna, det runda tornet och långhuset, huggen kalksten.

Under 1400-talets första hälft inslogs tegelvalv, som 1476 pryddes med rika kalkmålningar. Dessa överkalkades 1536, och först 1955 togs de åter fram och konserverades.

Dopfunten är av en typ som tillverkades c:a år 1200, en av kyrkan första inventarier.
Den praktfulla altaruppsatsen tillkom 1650. Det är en stor snidad "skärm" med s.k. broskornamentik.
Predikstolen av renäsannstyp är från 1600-talets första hälft, rikt snidad och målad.

 

Se film om Bollerups kyrka.

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning
Kerstin Börjesson 2017-10-25

Kyrkan är nykalkad
Kyrkan är nykalkad Foto: Stig Johansson, Smedstorp
Altaret, dopfunten och orgeln i Bollerups kyrka
Altaret, dopfunten och orgeln i Bollerups kyrka. Foto: Stig Johansson, Smedstorp
Friluftsgudtjänst vid Bollerups kyrka
Friluftsgudstjänst vid Bollerups kyrka Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Renoverad mur

Bollerups kyrka.

Kyrkogårdsmuren västra sidan, Bollerups kyrka
Renoverad mur, Bollerup Foto: Stig Johansson, Smedstorp
Östra muren, Bollerups kyrka
Östra muren, Bollerups kyrka Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Klockan

I Bollerups kyrka kallar till gudstjänst.

Kyrkvärd, Bollerups kyrka

Eva Andersson

Gudstjänstvärd:
Margareta Nörregård

Kontakta vaktmästare.

Brittmarie Walther
0705-79 08 61

Gerd Zinnerström
0725-25 11 87

Anders Svensson
0737-08 86 59

Benny Nilsson
0707-19 83 29