Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Smedstorps församling Besöks- och postadress: Gårdlösavägen 26, 27398 Smedstorp Telefon: +46(414)51118 E-post till Smedstorps församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Bollerups kyrka

Intill den medeltida borgen ligger dess kyrka från 1100-talet, byggd med rundtorn, 1868 utbyggd med korsarmar. Den har intressanta valvmålningar, daterade 1476. Latitud 55.49251-Longitud 14.04718

Bollerups kyrka

Denna intill Bollerups borg vackert belägna kyrka är till sina äldsta delar från 1100-talet. Bland de äldsta skånekyrkorna i sten fanns sådana med runda torn, och denna är en av de fyra som finns bevarade. Materialet är i de äldsta delarna, det runda tornet och långhuset, huggen kalksten.

Under 1400-talets första hälft inslogs tegelvalv, som 1476 pryddes med rika kalkmålningar. Dessa överkalkades 1536, och först 1955 togs de åter fram och konserverades.

Dopfunten är av en typ som tillverkades c:a år 1200, en av kyrkan första inventarier.
Den praktfulla altaruppsatsen tillkom 1650. Det är en stor snidad "skärm" med s.k. broskornamentik.
Predikstolen av renäsannstyp är från 1600-talets första hälft, rikt snidad och målad.

 

Bollerups kyrka smyckad med frukt, grönsaker och kärve till skördevesper 2018
Bollerups kyrka smyckad till skördevesper 2018 Bild: Stig Johansson, Smedstorp
Altaret, dopfunten och orgeln i Bollerups kyrka
Altaret, dopfunten och orgeln i Bollerups kyrka. Bild: Stig Johansson, Smedstorp
Bollerups kyrka
Bollerups kyrka Bild: Stig Johansson, Smedstorp

Kyrkvärdar, Bollerups kyrka

Maja Wigren
Eva Andersson

Kontakta vaktmästare.

Bengt Lindén
0708-32 01 41

Eva Hansson
0709-38 10 75

Britt-Marie Walter Olsson
070-579 08 61

Gerd Zinnerström
0725-25 11 87