En prydnadsängel står bredvid ett dopljus.
Foto: Albin Hillert/Ikon

Dopljuset

Dopljuset är en påminnelse om Jesu ord. "Jag är världens ljus, den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus".

Dopljuset

Ljus betyder så mycket, ett levande ljus kan lysa upp ett mörkt rum, som ett vänligt ord kan få ett sorgset ansikte att skimra av glädje.

På dopljuset finns den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet A - O. Den första Alfa och den sista Omega. Detta säger att ljuset skall finnas med oss från evighetens början till evighetens slut.

Ljuset är en bild för tron på hoppet och att det aldrig är för sent. Tron på ljuset segrar över mörkret. Kristus är en bild för ljuset.

Till sist vill jag berätta om några kristna studenter från Indien, som under ett år besökte olika församlingar i Svenska kyrkan. När de indiska studenterna skulle resa tillbaka till sitt land, frågade man vad de vill ta med sig tillbaka till sina kristna vänner. Svaret blev: "Dopljuset! Vi vill att varje barn som döps i vår församling ska få ett dopljus!"

I vårt land får varje barn som döps ett dopljus. Tänd ljuset på barnens dopdag och berätta om dopet, dopljuset.

Varje barn bär bud till världen om att Gud inte misströstar om människan.

BÖN
Vi tackar Dig Gud för ljuset vi fick ta emot.
Må vårt barn lysa som ett ljus i världen
till Din Ära.
Amen.

Text: Kerstin Breitholtz.