Bild på församlingens tidning
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Församlingsnytt!

Här kan du läsa församlingsbladet och även ladda ner vårt Församlingsblad som PDF-fil. Nummer 2, 2022 har kommit ut.

Här kan du läsa Församlingsnytt

Din tidning från Smedstorps församling. I församlingsnytt hittar du reportage och information om församlingens olika verksamheter.
Här finns också program för kommande gudstjänster och andra aktiviteter.

Läs församlingsbladen här

Läs senaste församlingsnytt.