Dopfunten klar för dop
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Dop

När ett barn kommer till världen då har ett under skett. Det fantastiska i att arbeta som präst, det är att få döpa barnen. När jag som präst håller i det lilla barnet och möter dess klara blick, då kan jag få en känsla av att barnet förstår vad dopet handlar om, det behövs inga ord, bara Guds Ande. Välkommen att boka dop i vår församling.

Alla får döpas – åldern spelar ingen roll

Barn, unga och vuxna är alla lika välkomna att döpas. Den som döps behöver inte prestera något eller ens förstå allting. Om det är ett barn som döps, bjuds barnet in till konfirmation längre fram. Då kan barnet själv välja att bekräfta sitt dop.  

När det gäller barn behöver vårdnadshavarna godkänna att barnet döps. Ett barn som har fyllt tolv år måste också själv vilja bli döpt.  

Gemenskap, tradition och glädje 
Dopet är glädjefyllt, en tradition som ofta bjuder in till gemenskap med nära och kära. Men glädjen är förstås lika stor när ett dop firas i enkelhet. Oavsett hur du vill ha dopdagen, står personen som döps, och den människans liv, i centrum. 

En fadder kan vara ett stöd 
Den som döps kan få en eller flera faddrar. En ung eller vuxen person kan välja en fadder som hen kan samtala med om livet och Gud med. Ett barn kan få en fadder som är en extra vuxen att lita till. En person som också gärna kan berätta för barnet om dopet och om Gud. 

Den som döps blir medlem  
Den som döps blir en del i Guds stora familj – den världsvida kyrkan, som består av alla kristna genom alla tider. När dopet sker i Svenska kyrkan blir den döpta också medlem i just Svenska kyrkan.  

Kontakta församlingen 
Välkommen att kontakta församlingen om du vill bli döpt eller om du vill döpa ditt barn, eller om du har frågor om dopet. 

Inför dopet träffar prästen dig som ska döpas, eller er vårdnadshavare om det är ert barn som ska döpas. Under dopsamtalet pratar ni om dopgudstjänsten och du får vara med och planera för hur den ska utformas. 

Dopdroppe i silver
Dopdroppe i silver Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Dopdroppen

Varje människa är bräcklig i sin ensamhet.
Vi behöver varandra för att finna styrka och tilltro.
Varje droppe blir en liten del av ett stort hav.
Precis så utgörvi alla varsin del i Guds helhet.
Helheten är ingenting utan sina delar.

Låt Svenska kyrkans dopdroppe påminna oss om att vi är en del av helheten, och helheten inte är någonting utan oss.
Detta är ord som beskriver dopdroppen på ett fint sätt. Alla barn som döps får en dopdroppe på Kyndelsmässodagen, i en av våra kyrkor, under en familjegudstjänst. Detta blir ett sätt att uttrycka vår glädje över att alla döpta tillhör Guds stora familj i hela världen. Dopdroppen visar på denna glädje och kärlek som Gud hyser för oss.
Vi är alla små dopdroppar som tillsammans bildar ett stort kärlekshav.

Mamma håller bebis under ett dop.

Dop

Dopet är en glädje och fest som bekräftar att vi alla ingår i ett större sammanhang och gemenskap – en församling och en världsvid kyrka som Gud har omsorg om.

Bokning av dop,

görs genom expeditionen på telefon: 0414-511 18.

Telefontid:
Måndag-torsdag 09.00-12.00.

Besökstid:
Tisdagar och torsdagar 09.00-12.00.

Välkommen till öppen förskola

Vi träffas på onsdagar i Församlingsgården i Smedstorp 09.00-11.30, öppen förskola med babyrytmik och på torsdagar i Sockenstugan i Övraby 09.30-11.30 öppen förskola.
Ingen föranmälan behövs.

Information förskollärare
Ewa Larsson
Tel: 070-405 31 24.

Dopsajten

Lunds stifts nya hemsida för dig som vill läsa mer om dopet.
Där kan du bl.a annat se olika filmer m.m.
Läs mer på
Dopsajten

Fler hemsidor om dopet
www.dopguiden.se