Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Smedstorps församling Besöks- och postadress: Gårdlösavägen 26, 27398 Smedstorp Telefon: +46(414)51118 E-post till Smedstorps församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Östra Ingelstads kyrka

Kyrkan är en av bygdens mest ålderdomliga kyrkor. Hög och smal har den skulpterad takfris och bevarade små rundbågiga fönster och portaler i norr och söder samt rester av ett brett västtorn. Långhus och kor täcks av massiva tunnvalv av kalksten.Tornet i norr är byggt senare. Rikt snidade inventarier från tidigt 1600-tal. Latitud 55.52779-Longitud 14.09633

Östra ingelstads kyrka

Altaret i Östra Ingelstads kyrka
Altaret i Östra Ingelstads kyrka Bild: Stig Johansson, Smedstorp

Kyrkan nämns som en av nordens äldsta. På grund av byggnadssättet och stil har man sagt att den härstammar från tidigare medeltiden. Mittskeppet skall vara det äldsta och kyrkan är byggd av Komstaflis och Komstakalk. När murarna och valven var färdiga lades det ovanpå så kallade plockestenar till önskad takhöjd. Ovanpå lades rätt stora flis som tak. Kommer man ovanför valvet kan man där se takkonstruktionen.

Bland kyrkans inventarier märks dopfunten av sandsten från 1100-talet samt en ståtlig altaruppsats från 1618 med kraftigt och rikt snidat överstycke; det nedre partiet har av kolonner flankerad nattvardsmålning samt målade evangelister i två rader.

Predikstolen med rikt utformad baldakin torde stamma från ungefär samma tid som altaruppsatsen.

När ni kommer in i kyrkan finner ni till höger resterna av skamstocken. Där skulle vissa söndagar de sitta som stört kyrkfriden, varit berusade, svurit eller sedligt förbrutit sig. Stocken fångade såväl händer som fötter.

romansk ekfönsterbåge 

Klicka på på länken så får ni se en sammansatt ekfönsterbåge från Ingelstads kyrka som demonterades på tidigt 1900-tal i 3D.
Det är ett av de mest välbevarade/kompletta fönsterbågarna vi har i Lunds stift.
Foto: Karl-Magnus Melin projektledare för stiftsprojektet Historisk timmermanskonst i Lunds stift.
www.timmermanskonst.se

Östra Ingelstads kyrka
Östra Ingelstads kyrka. Bild: Stig Johansson, Smedstorp

Kyrkvärdar, Ö.Ingelstads kyrka

Karin Pedersen
Johan Nilsson

Kontakta vaktmästare.

Bengt Lindén
0708-32 01 41

Eva Hansson
0709-38 10 75

Britt-Marie Walter Olsson
070-579 08 61

Gerd Zinnerström
0725-25 11 87