Minneslunden på Kverrestads kyrkogård.
Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogården är en plats för stillhet och ro. En del av gravarna saknar gravrättsinnehavare så vi vill gärna ha kontakt med anhöriga till dessa.

Kyrkogårdsförvaltning

Information från våra kyrkvaktmästare.

Alla längtar till våren och vi till att vårsäsongen kommer igång.
I slutet på mars planerar vi att börja städa på kyrkogårdarna och plocka 
bort gran- och vinterdekorationer på alla gravar.
Ni som har prydnader och dylikt som ni är rädda om, ta hand om dessa innan dess.
Därefter börjar vi under v. 14 sätta ut påskliljor på de gravar som har blomsterdonation

Vi kommer under året att provtrycka gravstenarna.

OM GRAVRÄTT

Rätten till en gravplats kallas gravrätt och det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt. Det vanligaste är att gravrätt uppstår när någon avlider.
Gravrättsinnehavaren till gravplats med full gravrätt har rätt att bestämma hur gravanordningen, till exempel gravstenen, ska se ut och vem som ska gravsättas inom gravplatsen. En gravrättsinnehavare har alltid rätt att gravsättas i den grav han eller hon är innehavare till.
Dödsboet svarar för alla kostnader som inte ingår i begravningsavgiften.
Gravrättsinnehavaren måste se till att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.
I begreppet ordnat och värdigt skick ingår, förutom själva skötseln av gravplatsen, även att se till att gravanordningen inte utgör ett hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen.
Källa: SKAO (Svenskakyrkans arbetsgivarorganisation. BEDA)

Skyltning av gravplatser:
Skyltad med - Kontakta vaktmästare - kan det bero på olika anledningar. Till exempel att vi behöver få ett namn och ett telefonnummer till gravrättsinnehavaren, att gravvården håller på att ta slut eller att gravstenen är lös och behöver förankras.

I detta fall ringer ni vaktmästare Brittmarie på telefon 0705-79 08 61 eller Pastorsexpeditionen 0414-511 18.

Om en gravplats är skyltad med ”Gravrätten har återgått” betyder det att församlingen äger gravrätten. Detta innebär att vaktmästarna tar undan allt växtmaterial och övrigt som finns på gravplatsen.

Våra kyrkor är låsta dygnet runt, vill ni besöka någon av våra kyrkor på annan tid än vid gudstjänst är ni välkomna att ringa och boka tid med någon av våra vaktmästare.

Gravskötselavtal:

Om man inte själv har möjlighet att hålla sin grav i vårdat skick kan man teckna skötselavtal.
I skötselpriset ingår klippning av häck, klippning och putsning av gräsyta, ogräsrensning samt borttagning av vissna blommor i vas och rabatt.

Blomsteravtal:

Man kan även teckna avtal om plantering av blommor.
I detta ingår påsklilja, sommarblomma och mosskrans samt plantering och utsättning av dessa.

 

 

Kontakta vaktmästare.

Brittmarie Walther
0705-79 08 61

Gerd Zinnerström
0725-25 11 87

Anders Svensson
0737-08 86 59

Benny Nilsson
0707-19 83 29

Minneslunden på Smedstorps kyrkogård
Minneslunden på Smedstorps kyrkogård Foto: Stig Johansson, Smedstorp

Minneslunden:


Är en anonym begravningsplats där kyrkogårdspersonalen gräver ner askan efter den avlidne.
Inga anhöriga är närvarande.
Minneslund finns på kyrkogårdarna i Smedstorp, Kverrestad, Östra Ingelstad och vid Nedraby kyrkoruin.

Regler för minneslund:
Blommor och gravljus sätts på anvisad plats.

Askgravplatsen på Kverrestads kyrkogård
Askgravplatsen på Kverrestads kyrkogård Foto: Stig Johansson, Smestorp

Askgravplats:

Urnnedsättning görs på beställd tid med anhöriga närvarande.
Namnplatta visar var graven är.
Askgravplats finns på kyrkogårdarna i Bollerup, Kverrestad, Smedstorp, Tosterup, Östra Ingelstad  och Övraby.

Regler för askgravplats:
Blommor och gravljus sätts på anvisad plats.

Lokaler att hyra

Vi har tre lokaler du kan boka för olika sammankomster.

Övraby sockenstuga, som rymmer 40 personer.
Boka på telefon 0414-511 18.

Kverrestads bygdegård, som rymmer 90 personer.
Boka på telefon 0705-79 08 61.

Församlingssalen i Smedstorp som rymmer 50 personer.
Boka på telefon 0414-511 18, måndag-torsdag 9-12.00.