Båstad-Östra Karups församling

Prata med oss

Kontakt

Båstad-Östra Karups församling Besöksadress: Kyrkogatan 21, 26933 Båstad Telefon: +46(431)78700 E-post till Båstad-Östra Karups församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Båstad-Östra Karups församling

Välkommen till vår församling!

Kungörelse

Nya Kyrkofullmäktige i Båstad-Östra karups församling
kallas till sammanträde onsdag den 15 november
kl. 18.30 i Båstads församlingsgård.
Ärenden enligt anslag och kallelse.
Välkomna!

Göran Pettersson
Samankallande

 

                      Ärenden:

1.   Inledning och upprop

2.   Kungörelse av sammanträdet

3.   Val av två justeringsmän samt tid och plats för justering                   

4.  Fastställande av dagordning

5. Valberedning, beslut om antal ledamöter och ersättare
      2018-2021

6.  Val av ledamöter till valberedningen för 2018-2021

7.  Val av ordf. och vice ordf. i valberedningen för 2018-2021

8.  Kyrkoråd, beslut om antal ledamöter och ersättare 2018-2021

9.  Valnämnd, beslut om antal ledamöter och ersättare i valnämnden
      för 2018-2021

10.  Avslutning

 

 

 

                                             

                      Båstad den 7 november 2017

 

 

 

                      Göran Pettersson

                      Sammankallande               

Lördagen 25 november kl. 14.30 i Båstads församlingsgård.

Hjälpgruppens JULMARKNAD

Lördagen 25 november kl. 14.30 i Båstads församlingsgård.

Söndag 26 november kl. 13.30 i Båstad

Fest för stora & små i Guds hus

Söndag 26 november kl. 13.30 i Båstad

December bjuder på mycket musik i våra kyrkor.
Välkomna in!

Musik i advent i Mariakyrkan

December bjuder på mycket musik i våra kyrkor. Välkomna in!

Välkomna till Ö Karups kyrka i advent!

Musik i advent i Ö Karups kyrka

Välkomna till Ö Karups kyrka i advent!

-Är precis vad det låter som.
En trivsam grupp som träffas varannan vecka för att arbeta inför loppis, vår och julmarknad m.m. Allt för att samla in pengar till behjärtansvärda ändamål, hemma och ute i världen. 

Hjälpgruppen

-Är precis vad det låter som. En trivsam grupp som träffas varannan vecka för att arbeta inför loppis, vår och julmarknad m.m. Allt för att samla in pengar till behjärtansvärda ändamål, hemma och ute i världen. 

En mötesplats för kvinnan mitt i livet.
Tisdagar kl. 19,00 i Östra Karups församlingshem.
Måltid till självkostnadspris ingår i programmet.

Rutorna hösten 2017

En mötesplats för kvinnan mitt i livet. Tisdagar kl. 19,00 i Östra Karups församlingshem. Måltid till självkostnadspris ingår i programmet.

Ladda ner vårt församlingsblad här!

"Kyrkstöten"

Ladda ner vårt församlingsblad här!

Kommande helg

Den 17 september var det kyrkoval i Svenska kyrkan. Här hittar du valresultatet över landet för val till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Så gick det i kyrkovalet

Den 17 september var det kyrkoval i Svenska kyrkan. Här hittar du valresultatet över landet för val till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige.

Mariakyrkan
är ett levande gudstjänstrum
Båstad-Ö Karups församling förfogar över två
kyrkor; Mariakyrkan och Ö Karups kyrka, också
den senare är väl värd ett besök.
Mariakyrkan är inte ett museum men ett levande
gudstjänstrum. Här förrättas dop och vigsel och
här tar församlingen farväl av de döda. I Mariakyrkan
firas gudstjänst varje sön- och helgdag.
Kyrkan är en plats för ro och stillhet mitt i vardagslivet.
Därför är kyrkan också öppen och tillgänglig
alla dagar året runt.
Välkommen in!

Båstad kyrka

Mariakyrkan är ett levande gudstjänstrum Båstad-Ö Karups församling förfogar över två kyrkor; Mariakyrkan och Ö Karups kyrka, också den senare är väl värd ett besök. Mariakyrkan är inte ett museum men ett levande gudstjänstrum. Här förrättas dop och vigsel och här tar församlingen farväl av de döda. I Mariakyrkan firas gudstjänst varje sön- och helgdag. Kyrkan är en plats för ro och stillhet mitt i vardagslivet. Därför är kyrkan också öppen och tillgänglig alla dagar året runt. Välkommen in!

Ö Karups kyrka är belägen på norra sluttningen av Hallandsåsen. Kyrkan är antagligen uppförd så tidigt som vid slutet av 1000-talet eller i början av 1100-talet. Till grund för denna tidiga datering ligger en märklig s.k. tympanonsten. Dessförinnan finns det teorier om att det skulle ha funnits en ännu äldre kyrka, en stavkyrka, i Kyrkhult i Lya på Hallandsåsen. Vissa lämningar som pekade i den riktningen återfanns av Kh. Viktor Ewald i början av seklet.

Östra Karups kyrka

Ö Karups kyrka är belägen på norra sluttningen av Hallandsåsen. Kyrkan är antagligen uppförd så tidigt som vid slutet av 1000-talet eller i början av 1100-talet. Till grund för denna tidiga datering ligger en märklig s.k. tympanonsten. Dessförinnan finns det teorier om att det skulle ha funnits en ännu äldre kyrka, en stavkyrka, i Kyrkhult i Lya på Hallandsåsen. Vissa lämningar som pekade i den riktningen återfanns av Kh. Viktor Ewald i början av seklet.

Enhetlig begravningsavgift för alla folkbokförda i Sverige

Nyhet från och med 2017

Enhetlig begravningsavgift för alla folkbokförda i Sverige

Välkommen att bli konfirmerad i Båstad-Ö Karups församling

Anmälan till konfa 2017-18

Välkommen att bli konfirmerad i Båstad-Ö Karups församling