Foto: Evelin

Svenska kyrkan Båstad-Östra Karup

#BRYT EN TRADITION Försäljning i Mariakyrkan till förmån för ACT

Babysång

Julhälsning från Babysången

Alla små Nissar önskar God Jul! Vi ses igen nästa år!

Julmarknaden 26/12

Inbringade 14 200 kronor stort TACK alla som gjorde detta möjligt! Allt går oavkortat till ACT Svenska kyrkan.

Bryt en tradition - Julinsamlingen 2022

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

En skylt i skogen pekar ut riktningen för Pilgrimsleden.

Pilgrimsvandra i juletid

Torsdag 29 december 2022 med start kl. 13 och avslut kl. 15 i Mariakyrkan. Vi utgår och återvänder till krubban i kyrkan med temat JOSEF OCH MARIAS VANDRINGAR MED JESUS

Porträttmålning av Martin Luther.

Bjäres litteratursällskaps Samkväms-afton

12 januari kl. 19.00 Båstad församlingsgård

Kyrkstöten

Läs senaste numret här...

Kollekter 2022

som kan göra enorm skillnad för mottagarna.

Pilgimsvandra

på Sankta Thoras Pilgrimsled

Båstad kyrka

Mariakyrkan är ett levande gudstjänstrum Båstad-Ö Karups församling förfogar över två kyrkor; Mariakyrkan och Ö Karups kyrka, också den senare är väl värd ett besök. Mariakyrkan är inte ett museum men ett levande gudstjänstrum. Här förrättas dop och vigsel och här tar församlingen farväl av de döda. I Mariakyrkan firas gudstjänst varje sön- och helgdag. Kyrkan är en plats för ro och stillhet mitt i vardagslivet. Därför är kyrkan också öppen och tillgänglig alla dagar året runt. Välkommen in!

Östra Karups kyrka

Ö Karups kyrka är belägen på norra sluttningen av Hallandsåsen. Kyrkan är antagligen uppförd så tidigt som vid slutet av 1000-talet eller i början av 1100-talet. Till grund för denna tidiga datering ligger en märklig s.k. tympanonsten. Dessförinnan finns det teorier om att det skulle ha funnits en ännu äldre kyrka, en stavkyrka, i Kyrkhult i Lya på Hallandsåsen. Vissa lämningar som pekade i den riktningen återfanns av Kh. Viktor Ewald i början av seklet.

Be en bön för fred

På bönewebben kan du tända ett ljus eller be en digital bön för fred.

Kollektvädjan

Det är krig i Europa!

GDPR

Fakta om stiftets ansvar för personuppgiftsbehandling