Meny

Diakoni/ Samtal och stöd

Leva vidare grupp

Leva vidare grupp

Varje människas sorg är unik
och ingen annan kan riktigt
förstå den. Det kan hjälpa
att få dela sina tankar och
erfarenheter med andra i samma
situation. Du som mist en anhörig
någon gång under den senaste
tiden inbjuder vi därför till samtal.
Vi talar om det som känns angeläget
i sorgens närhet och hjälps åt att
hitta ny glädje i livet.
Anmälan till exp. 0431-787 00
eller Lars Boman 0431-787 04

Sångfåglarna

Vi är en grupp människor som tycker det är roligt och givande att sjunga tillsammans. Därför träffas vi regelbundet och sjunger tillsammans med de gamla på våra äldreboende. Om du vill vara med och sjunga och sprida glädje är du välkommen att kontakta diakonen Lars Boman på 0431-787 04

Diakoni kommer från grekiskans diakonós som betyder tjänare. Det betyder ursprungligen att betjäna, särskilt att duka matbordet och sköta bordsserveringen. 

Diakonins ursprung hittar vi i Apostlagärningar kapitel 6.1-7, där det står att "Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisk talande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: "Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter.Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordet tjänst." Alla de församlade gillade förslaget och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikalaos, en proselyt från Antiochia, och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och lade sina händer på dem.

Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt.

Diakonin handlar om att hjälpa människor till självhjälp. Det handlar om att se behoven, bedöma dem och agera. Det handlar om att vandra tillsammans med våra medmänniskor när det känns tungt och svårt, att lyssna och att samtala.

I församlingen arbetar diakonin målinriktat för att skapa mötesplatser av olika slag för att bemöta olika behov hos församlingsmedlemmarna.

Öppet hus är en sammankomst där alla är välkomna att delta. Den inleds med en andakt, följs sedan av en programpunkt som kan innehålla musik eller föreläsning. Intäkterna går till de fadderbarn som bor i Peru och som sponsras med dessa pengar. Sammankomsterna sker en gång i månaden i Båstad och en gång i månaden i Ö Karup med uppehåll under sommaren.

Religionsvetenskap är en studiecirkel där vi diskuterar livets väsentligheter i allmänhet och religion i synnerhet. Vi utgår från aktuella ämnen som tas upp i media. Varje tillfälle är unikt och vi följer ingen kursplan, så deltagarna kan medverka även vid enstaka tillfällen.

Sångfåglarna är en grupp frivilliga församlingsmedlemmar som besöker sjukhemmen i församlingen för att tillsammans ha en stund med allsång och gemenskap.

Leva vidare är det namn för de grupper som erbjuder anhöriga som mist sin nära och kära, att tillsammans bearbeta och hjälpa varandra i sorg processen.

Hembesök, själavård/ stödsamtal är ett kontinuerligt inslag i det diakonala arbetet. Församlingsmedlemmarna är välkomna att ta kontakt med diakonen för samtal.

Bild: Gustaf Hellsing