Meny

Gudstjänster

Söndagen är kyrkans dag!

Så har det varit allt sedan den första Påsk morgonen i Jerusalem för snart 2000 år sedan, när lärjungarna mötte den levande Jesus Kristus efter uppståndelsen.

Sedan dess firar den kristna församlingen sin gudstjänst. Grundstenarna i gudstjänsten är de samma nämligen psalmer, bibeltexter och nattvardsfirande, bön och välsignelse.

Kyrkan har en rik tradition men olika tider och situationer kräver att församlingen hela tiden försöker nytolka och hitta nya uttryck och former för gudstjänsten. Därför firar vi också Sinnesromässa, Taizémässa och olika musikgudstjänster i våra kyrkor. Ofta medverkar våra körer i gudstjänsterna.

När vi firar gudstjänst får vi möjlighet att möta Gud och varandra. Vi delar livets - glädje och sorg - och hämtar ny kraft och nytt hopp.

Välkommen att fira gudstjänst i våra vackra kyrkor!