Meny

Begravning

Att mötas och skiljas hör till livet.

Döden är det definitiva avskedet. Att ta avsked av någon vi älskar och som står oss nära är smärtsamt. Begravningsgudstjänsten rymmer både sorgen och saknaden men också tacksamhet över allt det som varit. Begravningen är en viktig del i sorgearbetet.

Vid dödsfall anmäler man ofta detta till en begravningsentreprenör som sedan tar kontakt med aktuell kyrka och församling. Tid och plats skall bokas för begravningen.

En gammal fin tradition är Själaringningen. Så snart som möjligt efter dödsfallet ringer kyrkklockorna för att hedra minnet av den döde. Detta sker i våra kyrkor närmaste vardag efter dödsfallet kl 10.00.

Många uppskattar tillfället att tyst sitta ned i kyrkan, tända ett ljus och lyssna till kyrkklockorna.

Kommande söndag nämns den döde vid namn i kyrkans Förbön - en Tacksägelse som också följs av klockringning.

Tjänstgörande präst tar kontakt med närmast anhörig och man bestämmer tid för ett möte och samtal. Ofta sker detta möte i hemmet om det är möjligt. Under samtalet får man tillfälle att berätta om den döde, dela sorgen och tankar om livet och döden. Tillsammans går man sedan igenom begravningsgudstjänsten och bestämmer musik och psalmer.

Våra kyrkomusiker ger gärna förslag när det gäller sång och musik.

Våra kyrkvaktmästare visar gärna olika alternativ till gravplats.

Möjlighet till stödjande samtal finns också. Tag gärna kontakt med präst eller diakon. I församlingen finns också kontinuerlig så kallade sorgegrupper och "leva - vidare" grupper.