Lunds östra stadsförsamling

Lunds östra stadsförsamling är kyrka här och nu, i sorg och i glädje. En närvarande och öppen församling som är en del i den världsvida kyrkan. Församlingen vill, tillsammans med EFS på Sankt Knut, genom bön och gemenskap öppna för möten med GUD och människor.

Från och med söndag den 29 mars är ej tillåtet med sammankomster på mer än 50 personer i Sverige. Det påverkar gudstjänster och eventuella konserter i våra kyrkor. I Lunds östra stadsförsamling har vi beslutat att fira gudstjänster trots detta. Men vi kommer att behöva begränsa antalet deltagande. Vaktmästare eller gudstjänstvärd kommer att räkna hur många som vistas i kyrkan, och stänga dörren när 50 personer kommit.

Från och med 1 september kommer vi att fira veckomässor igen i församlingen, dock enbart med utdelande av brödet. Vi firar veckomässor tisdagar kl 19 i Sankt Hans, onsdagar kl 12 i Sankt Hans, och kl 19 i Maria Magdalena, torsdagar kl 13.30 i Maria Magdalena och kl 19 i Sankt Knut. Söndagarna kommer att firas som gudstjänst (utan mässa) ytterligare en tid framöver.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och ber dig att stanna hemma om du har sjukdomssymptom som kan vara Covid-19. Den som kommer till våra aktiviteter och uppvisar symptom kommer att avvisas.

Lis Carlander

Församlingsherde

 

Karta över kyrkor och församlingsgårdar
i Lunds östra stadsförsamling