Foto: Ikon

Ideellt & internationellt

En församling utan ideella medarbetare är ingen hel församling. Vill du ge av din tid och ditt engagemang? Det finns många uppgifter i församlingen!

Tillsammans bygger vi församling

En församling utan ideella medarbetare är ingen hel församling. Hur vill du engagera dig? När och med vad kan du bidra? Är du intresserad av att vara ideell i församlingen är du välkommen att kontakta oss så slussar vi dig vidare.

Internationellt arbete i Svenska kyrkan och Lunds östra Stadsförsamling

Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi hör ihop – är delar i samma kropp - och vi kan hjälpa och stödja varandra.