Kör- och musikverksamhet i Lunds östra stadsförsamling

Välkommen att sjunga i någon av församlingens många körer!

Barnkörer

Välkommen till höstterminen 2022!

Ungdomskör

Välkommen till höstterminen 2022!