EFS - samarbetskyrka Sankt Knut

Bygga vidare på det som redan grundlagts. Satsa på att få fler barn i kyrkan. Jobba i team, ett team där allas insats har stor betydelse.

Lite info om EFS och samarbetskyrkans historia och tillkomst:

2013 tog domprosten i Lund (Håkan Wilhelmsson) tillsammans med kyrkoherden i Lunds Östra Stadsförsamling (Lars-Erik Andersson) kontakt med EFS med en förfrågan om vi skulle kunna starta ett samarbete på Sankt Knut i form av en samarbetskyrka. Detta var vi i EFS mycket intresserade av. EFS – vi är en fristående organisation inom Svenska kyrkan och som det står i våra stadgar; vars mål är att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt. Läs mer om EFS på https://www.efs.nu/

I ett infobrev från arbetsgruppen, till intresserade, stod det att läsa:

EFS styrka som en rörelse inom Svenska kyrkan är lekmannaengagemang och evangelisation. I Lund ska vi tillägga diakoni och arbete bland unga människor. Hur ska vi utveckla detta hos oss?

Varför just S:t Knut av alla kyrkor? Vi menar att det diakonala behovet är tydligt på Linero. Och i S:t Knuts närhet kommer många unga familjer att bo. Stadsdelen växer och det är en utmaning för en evangeliserande kyrka. Därför är S:t Knut den bästa utgångspunkten i Lund för en sådan kraftsamling.

Det anställdes en samarbetskyrkopräst med placering i Sankt Knut och det nybildades en EFS missionsförening – EFS på Sankt Knut, med 11 medlemmar vid start (2013-11-26). Nu är vi 2022 uppe i 38 medlemmar.

Vad har detta betytt för Linero och Sankt Knut? Det har betytt en hel del – har gett en nytändning till arbetet på Linero. Rent konkret har vi mycket fler gudstjänstbesökare, varav barnkyrka bidragit till detta. Vi har fler engagerade lekmän vilket visar sig i vårt arbete vi haft med nyanlända och språkcafé. Idag sjuder församlingshemmet av folk och aktiviteter.

Och här ska vi akta oss för att fördjupa oss i vad EFS respektive Svenska Kyrkan gjort – för styrkan är att vi tillsammans har skapat en atmosfär med nytändning, med nya aktiviteter och med liv och rörelse, mycket med fokus på det diakonala arbetet. Precis det som var visionen när detta startades upp. Tillsammans är vi starka – skulle vi kunna säga.

Rent praktiskt styrs samarbetskyrkan av ett samarbetsråd med lika antal personer från EFS och Svenska Kyrkan (LÖS). Samarbetsrådet kan nästan likställas med ett församlingsråd och är remissinstans i pastoratet. Samarbetskyrkan bestämmer själv över sina kollekter och behöver inte följa Riks-, Stifts- o församlingskollekter. Svenska Kyrkan står för merparten av kostnaderna och EFS bidrar med evangelisations och lekmannaengagemanget och tillsammans formar vi en verksamhet som samtidigt är en del i Lunds Östra Stadsförsamling.

Samarbetsrådet 2024:

Ordf. Marcus Nylander, församlingsherde

Ledamöter:
Kenneth B Ferm - EFS
Filippa Lassen - EFS
Lennart Albertsson -  EFS distrikt
Mats Leijman - LÖS
Moa Wegestål Hobro - LÖS
Malin Thoresdotter Johnsson - LÖS samarbetskyrkopräst
Kristina Hellaeus - LÖS församlingspedagog


Styrelsen för EFS på Sankt Knut:

Ordf: Kenneth B Ferm  076 177 1935  kenneth.b.ferm@gmail.com
Vice ordf. Kristina Runeson
Sekr. Filippa Lassen
Ledamot, Kelemua Kebede
Ledamot, Daniel Rubensson
Kassör utom styrelsen, Mikael Rubensson

Samarbetskyrkopräst: Malin Thoresdotter Jonsson

Här hittar du mer info om EFS:

Riks:
https://www.efs.nu/
https://www.efs.nu/efs/vad-vi-tror-pa/
https://www.efs.nu/tro-och-uppdrag/efshistoria/

Om samarbetskyrkor:

https://www.efs.nu/samarbetskyrkor/

http://www.efs.nu/wp-content/uploads/2016/10/Vagledande-rad-for-samarbetskyrkoavtal.pdf


Region EFS Sydsverige:

https://efssyd.org/

Varför bli medlem i EFS på Sankt Knut?

Det kan kännas som ett stort steg att gå med i en EFS missionsförening, och kanske också som ett onödigt steg. Visst går det att vara med i församlingen utan att vara med i EFS missionsförening, men det finns ändå flera skäl till att ta steget och bli medlem!

Du får:
Ökad möjlighet att som lekman påverka kyrkans arbete i det lokala sammanhanget
Göra en insats för Guds rike
Stärka frivilligarbetet på Sankt Knut

Det här innebär ett medlemskap:

Att du vill stödja EFS grundidé och det arbete som medlemmar har tagit ansvar för på Sankt Knut, men också för EFS internationella missionsåtaganden.

Att du stödjer tanken med samarbetskyrka och ökat lekmannaengagemang

Att du står med ditt namn i missionsföreningens matrikel

Dessutom får du som medlem EFS missionstidning Budbäraren hemskickad i brevlådan http://budbararen.nu/

Varmt välkommen med - medlemskap kostar 100:- per år och funderar du på att bli medlem kontaktar du någon i styrelsen.