Var med och be!

Skriv en bön, så ber vi för dig och med dig i gudstjänsten på söndag.

Vi ber för dig och med dig ? 

I formuläret nedan kan du helt anonymt skriva din bön och skicka till oss. 
Så ber vi för dig och med dig under förbönen i gudstjänsten kommande söndag. 

För att bönämnet ska komma med i söndagens förbön behöver det 
ha inkommit senast kl 12 fredagen innan.

Vill du skriva din bön på papper finns det bönelådor, papper och penna i församlingens kyrkor.

Skriv din bön i rutan nedan och tryck på skicka. Då sänds din bön anonymt till oss.

Bönen är trons språk. Det språket har många former och uttryck. I ord och tystnad, musik och sång söker människor efter en fördjupad relation med Gud och allt levande.

Varje gång vi firar gudstjänst ber vi för vår värld och för varandra. Bönen är en källa till hopp, framtidstro och ökad medmänsklighet. När vi ber med och för varandra fördjupas vår samhörighet och gemenskap. Du är inte ensam.

Det blir inte alltid som vi önskar och vill i vår bön, precis som det inte alltid blir som vi vill i livet generellt. Men genom att öppna oss för Guds tilltal kan vi finna kraft och styrka till att gemensamt söka nya vägar framåt. I kyrkans gemensamma bön får vi tillsammans bära varandra och dela både glädje och sorg.