Välkommen till Lunds östra stadsförsamling

Vad innebär det att Sankt Knut är en samarbetskyrka? Vill du veta mer om någon kyrkobyggnad eller hur man hittar dit? Och vem sitter i vårt församlingsråd?

EFS - samarbetskyrka Sankt Knut

Bygga vidare på det som redan grundlagts. Satsa på att få fler barn i kyrkan. Jobba i team, ett team där allas insats har stor betydelse.

Våra kyrkor

I Lunds östra stadsförsamling finns det fyra kyrkor; Stora Råby, Sankt Hans, Sankt Knut och Maria Magdalena.

Församlingsråd

Församlingsrådets viktigaste funktion är att vara församlingens lokala styrelse, med ansvar för gudstjänstlivet och den lokala kyrkliga verksamheten.

Svenska kyrkan i Lund

- ett större vi