Tillsammans bygger vi församling

En församling utan ideella medarbetare är ingen hel församling. Hur vill du engagera dig? När och med vad kan du bidra? Är du intresserad av att vara ideell i församlingen är du välkommen att kontakta oss så slussar vi dig vidare.

Gudstjänstvärd, fikafixare, medvandrare, stötta vid Språkcafé, sjunga i kör, spela i gudstjänsten, teknikstöd, engagera dig i vårt internationella arbete (ACT), medhjälpare i barnverksamheten, eller ung ledare i vår ungdomsverksamhet. Detta är några exempel på vad man som ideell medarbetare kan göra i Lunds östra stadsförsamling, och självklart finns det plats för fler idéer.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara ideell kan du läsa vår folder.

Infofolder ideell